Geri Skopje: increasing judicial capacity to safeguard human rights and combat ill-treatment and impunity “CAPI”

 

Short film on the joint Council of Europe and European Union action "Increasing judicial capacity to safeguard human rights and combat ill-treatment and impunity - CAPI".

  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.