Geri Montenegro: Protocol on cooperation between State Audit Institution and Supreme State Prosecution

Horizontal Facility short video on signing of Protocol on cooperation between State Audit Institution and Supreme State Prosecution in Montenegro.

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.