Geri Montenegro: fighting ill-treatment and impunity

19 December 2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF

Short film on the Horizontal Facility action “Fighting ill-treatment and impunity and enhancing the application of the European Court of Human Rights case-law on national level in Montenegro” and its results.

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.