Geri Albania: International conference on transparency of beneficial ownership

Short film on the international conference on transparency of beneficial ownership, held in Tirana, 30-31 October 2018.
Tirana 16 January 2019
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.