Geri Educational excursion “Diversity connects us”

The educational excursion was organised within the Horizontal Facility action "Fostering a democratic school culture", aimed at raising the quality of education by fostering a democratic culture in the formal education system and applying anti-discrimination approaches based on the Council of Europe standards and practices.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.