Geri Albania: combatting discrimination suffered by LGBTI people

"The meeting" a film to increase public awareness about discrimination suffered by LGBTI people in Albania. Part of the EU/CoE action to reduce discrimination on grounds of sexual orientation and gender identity in Albania.

*Bu ifade, statüye ilişkin görüşlere halel getirmez ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1244 sayılı Kararı ve Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu hakkındaki Görüşü ile uyumludur.