Рад у овој области фокусира се на промовисање слободе изражавања и слободе медија у складу са европским стандардима. Усмерен је на правне стручњаке (судије, тужиоце, адвокате), полицијске органе, регулаторна тела за медије и владине институције задужене за медијско законодавство и питања у вези са њим, као и на медијске актере (новинаре, удружења новинара, саморегулаторна тела, студенте права и новинарства и друге медијске организације).

Пројекти у оквиру теме IV: Слобода изражавања и слобода медија Пројекти у оквиру теме IV: Слобода изражавања и слобода медија
  • Слобода изражавања и слобода медија у Албанији – ЈUFREX 2   
  • Слобода изражавања и слобода медија у Босни и Херцеговини – ЈUFREX 2 
  • Слобода изражавања и слобода медија на Косову* – ЈUFREX 2 
  • Слобода изражавања и слобода медија у Црној Гори – ЈUFREX 2 
  • Слобода изражавања и слобода медија у Северној Македонији – ЈUFREX 2 
  • Слобода изражавања и слобода медија у Србији – ЈUFREX 2 
  • Слобода изражавања и слобода медија у југоисточној Европи – ЈUFREX 2 

* Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова.