Horizontal Facility ће имати за циљ борбу против корупције, прања новца и финансирања тероризма, што ће укључивати мере за обезбеђивање транспарентности финансирања политичких странака, система пријављивања имовине, националних процена ризика и развоја капацитета јединица финансијског обавештавања. Поред тога, у неким корисницама, активности ће бити усмерене на корупцију у образовању.

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ТЕМЕ II: БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ, ПРИВРЕДНОГ КРИМИНАЛА И ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ТЕМЕ II: БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ, ПРИВРЕДНОГ КРИМИНАЛА И ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛА
  • Пројекат за борбу против привредног криминала у Албанији 
  • Пројекат за борбу против привредног криминала у Црној Гори 
  • Пројекат за борбу против привредног криминала у Северној Македонији 
  • Пројекат за борбу против привредног криминала у југоисточној Европи и Турској 

* Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова.