Шта је Механизам за координацију експертиза?

Механизам за координацију експертиза (ЕЦМ) је алат путем којег Савет Европе пружа законодавну експертизу и савете о политикама као одговор на конкретне захтеве у тематским подручјима:  спровођење правде; сузбијање привредног криминала; борба против дискриминације и заштита права осетљивих група; слобода изражавања и слобода медија; уставна питања која спадају у подручје надлежности Венецијанске комисије. Ова подршка се пружа  у потпуности поштујући независност  и функционалне специфичности механизама праћења Савета Европе и пружа кључну подршку процесима придруживања ЕУ.

 

Ко може да поднесе захтев у оквиру Механизма за координацију експертиза?

Министри (и други чланови владе) или председник парламента Албаније, Босне и Херцеговине, Косова*, Црне Горе, Северне Македоније, Србије и Турске  могу да поднесу захтев за стручно мишљење у оквиру овог механизма.

Надаље, посебно за питања која спадају у подручје надлежности Венецијанске комисије, Европска унија као и органи Савета Европе (тј. Генерални секретар, Комитет министара, Парламентарна скупштина и Конгрес локалних и регионалних власти) такође могу поднети захтеве за помоћ у оквиру ЕЦМ-а.

Поред тога, захтеве за мишљење  amicus curiae Венецијанске комисије могу поднети и уставни судови.

 Више информација можете наћи у ЕЦМ лифлету.

* Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова.