Зависно од потреба и приоритета корисника, рад у овом подручју ће се концентрисати на подршку институцијама омбудсмана, инклузивно образовање (решавање расизма, малтретирања, сегрегације и екстремизма у образовном систему), решавање проблема трговине људима (са фокусом на помоћ жртвама трговине људима), сузбијање дискриминације националних мањина и / или дискриминације засноване на сексуалној оријентацији или родном идентитету.

ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ТЕМЕ III: БОРБА ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ОСЕТЉИВИХ ГРУПА ПРОЈЕКТИ У ОКВИРУ ТЕМЕ III: БОРБА ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ЗАШТИТА ПРАВА ОСЕТЉИВИХ ГРУПА
 • Промоција различитости и једнакости у Албанији    
 • Промоција различитости и једнакости у Босни и Херцеговини 
 • Превенција и борба против трговине људима у Босни и Херцеговини 
 • Квалитетно образовање за све (QUALITY ED) у Босни и Херцеговини 
 • Промоција раличитости и једнакости на Косову* 
 • Промоција различитости и једнакости у Црној Гори 
 • Квалитетно образовање за све (QUALITY ED) у Црној Гори  
 • Промоција различитости и једнакости у Србији 
 • Превенција и борба против трговине људима у Србији 
 • Квалитетно образовање за све (QUALITY ED) у Србији 
 • Промоција различитости и једнакости у Северној Македонији 
 • Превенција и борба против трговине људима у Северној Македонији 
 • Јачање заштите људских права миграната и жртава трговине људима у Турској 
 • Подстицање свеобухватног институционалног одговора на насиље над женама и насиље у породици у Турској 
 • Промоција различитости и једнакости на Западном Балкану 

* Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова.