Како функционише Horizontal Facility II?

Активности које ће спроводити корисници програма Horizontal Facility дизајниране су на основу препорука које проистичу из мишљења мониторинг/саветодавних тела Савета Европе, а приоритетне су у складу са потребама при преговорима о проширењу Европске уније.

Horizontal Facility следи двоструки приступ који укључује техничку помоћ и правне/политичке савете:

  • Техничка помоћ у оквиру програма Horizontal Facility II заснива се на „троуглу“ Савета Европе који чине постављање стандарда, надгледање и сарадња, а што представља највећу компаративну предност Савета Европе. У том смислу ће се мере које ће се спроводити, односити на недостатке утврђене од стране надзорних / стручних тела Савета Европе за спровођење правде, борбу против привредног криминала и борбу против дискриминације, а са циљем да се подрже корисници програма Horizontal Facility у постизању повећања усклађености са стандардима Савета Европе. Поред тога, спроведене активности имају за циљ олакшавање напретка претприступних корисника у погледу поглавља 23 и 24. То ће се постићи кроз разне активности као што су семинари, обуке, процене (на пример, спровођење одређених делова законодавства или докумената политика институционалних аранжмана, те оперативних капацитета одређених институција), подршка изради нових законодавних одредби / докумената политика / методологија, смерница / приручника (итд.) и размена добрих пракси.
  • Механизам за координацију експертиза ће пружити експертизу унутар система Савета Европе како би се одговорило на захтеве за законодавном експертизом и саветима о политикама о осигуравању правде, борби против привредног криминала и борби против дискриминације, као и слободи изражавања и медија, те уставним питањима која спадају у мандат европске Комисије за демократију путем закона (познате као Венецијанска комисија). То ће се радити уз потпуно уважавање независности и функционалних специфичности механизама праћења Савета Европе и пружиће се кључна потпора процесима придруживања ЕУ.

Главни партнери у дефинисању и спровођењу овог програма укључују - у зависности од релевантне теме - министарства правде, унутрашњих послова, здравства, образовања, људских права и спољних послова; судове, тужитељске службе и тела за надзор судова; структуре јавног управљања са специфичним одговорностима у релевантним областима као што су борба против корупције, прања новца или борба против трговине људима; омбудсмане, органе за спровођење закона; казнено-поправне институције; правне стручњаке; организације цивилног друштва и образовне установе. Министарства спољних послова и / или институције за европске интеграције, кључни су партнери у координацији програма Horizontal Facility.

 

Ко координира Horizontal Facility II?

Механизам координације између Савета Европе, Европске уније, канцеларија Савета Европе, делегација Европске уније и такозваних координатора корисника Horizontal Facility II програма (службеници министарстава спољних послова или канцеларија за европске интеграције које именују власти да делују као фокалне тачке за спровођење програма Horizontal Facility) успостављен је како би се осигурала инклузивна и свеобухватна координација између Савета Европе, Европске уније, учесника и партнера у дотичним јурисдикцијама, као и са другим међународним организацијама.

Овај механизам координације осигураваће синергију с другим постојећим и планираним активностима у региону и осигурати опипљиве и одрживе резултате програма Horizontal Facility за крајње кориснике и грађанке и грађане региона Западног Балкана и Турске.