Испод се налазе линкови ка правним инструментима Савета Европе, механизмима за праћење и другим телима која подупиру активности у оквиру програма Horizontal Facility.