Назад Објављена публикација о међународним стандардима поштовања рада правосудних органа од стране јавних званичника

Објављена публикација о међународним стандардима поштовања рада правосудних органа од стране јавних званичника

Министарство правде Републике Србије је интензивирало напоре у циљу остваривања пуног поштовања судских одлука и уздржавања од јавних коментара о раду судова од стране јавних званичника, званичница, политичара и политичарки. На захтев Министарства, кроз заједнички пројекат Европске уније и Савета Европе „Јачање независности и одговорности правосуђа“ израђена је брошура „Пуно поштовање одлука и рада правосудних органа од стране јавних званичника и државних службеника – међународни стандарди“.

Маја Поповић, министарка правде Републике Србије, истакла је у уводној речи ове публикације да „очување јавног поверења у правосуђе и заштита његове независности у односу на остале гране власти представљају суштинске елементе владавине права и поделе власти. У складу с тим, судски поступак се мора заштити од притисака од стране политичара уз јасну потребу за отвореном дискусијом о питањима од јавног интереса у погледу рада правосуђа“.

Објављивање брошуре предвиђено је ревидираним Акционим планом за Поглавље 23. Примерци ће бити достављени свим заинтересованим странама, укључујући народне посланике и посланице, док ће брошура бити промовисана у оквиру тромесечних заједничких састанака представника и представница етичких одбора Високог савета судства, Државног већа тужилаца, Народне скупштине и Владе Републике Србије у циљу подизања свести јавних званичника/званичница и политичара/политичарки о пуном поштовању судских одлука и рада судова и јавних тужилаштава.

Пројекат „Јачање независности и одговорности правосуђа“ је део програма „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску 2019-2022“, заједничке иницијативе Европске уније и Савета Европе чији је циљ пружање помоћи корисницима у региону Западног Балкана и Турске да примене стандарде Савета Европе и Европске уније у оквиру процеса придруживања, где је то релевантно.

Београд 20. децембар 2021.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page