Назад Оснажени капацитети инспектора и инспекторки рада у Србији за откривање трговине људима у сврху радне експлоатације

Врдник 10-12. мај 2023.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Оснажени капацитети инспектора и инспекторки рада у Србији за откривање трговине људима у сврху радне експлоатације

Двадесет два новозапослена инспектора и инспекторке рада у Србији успешно су завршили дводневну радионицу о превенцији и спречавању трговине људима у циљу радне експлоатације, која је организована од 10. до 12. маја, у Врднику, у оквиру заједничког пројекта Европске уније и Савета Европе „Јачање борбе против трговине људима у Србији ”.

Трговина људима у сврху радне експлоатације остаје недовољно откривена и пријављена. Инспектори и инспекторке рада могу имати кључну улогу не само у откривању кршења закона о раду и радних права, већ и у откривању и пружању помоћи жртвама трговине људима у сврху радне експлоатације као кривичног дела.

Учесници радионице су се састали са представницима и представницама Националне канцеларије за координацију борбе против трговине људима, Министарства унутрашњих послова и Центром за заштиту жртава трговине људима. Они су стекли знања о феномену трговине људима у сврху радне експлоатације, Конвенцији Савета Европе о борби против трговине људима и националном стратешком и законском оквиру за борбу против трговине људима.

Кроз групни рад и студије случаја, инспектори и инспекторке рада су научили и вежбали употребу индикатора и стандардних оперативних процедура за откривање и решавање потенцијалних случајева трговине људима. Представљене су добре праксе из Белгије у вези са улогом Инспектората рада у превенцији и борби против трговине људима.

Група експерата за борбу против трговине људима (ГРЕТА) у својим извештајима о Србији сматра да српске власти треба да наставе да обезбеђују редовну обуку о трговини људима, између осталих, за инспекторе/инспекторке рада и тржишне инспекторе/инспекторке, као и ресурсе и смернице, како би се могли активно ангажовати на превенцији трговине људима. Приближно 220 инспектора и инспекторки рада у Србији већ је учествовало у активностима изградње капацитета у периоду 2016-2022.

Представљене су и недавно усвојене Препоруке Комитета министара Савета Европе о спречавању и борби против трговине људима у сврху радне експлоатације и студија „Трговина људима у сврху радне експлоатације у Србији: фактори ризика, трендови и изазови”.

Пројекат „Јачање борбе против трговине људима у Србији“ спроводи се у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“, и ослања се на резултате постигнуте од 2016. године, у претходним фазама програма. Пројекат доприноси јачању партнерстава и капацитета релевантних јавних институција, професионалаца и организација цивилног друштва за превенцију и борбу против трговине људима, откривање и заштиту жртава трговине људима. Пројекат такође настоји да ојача одговор правосуђа на трговину људима.