Назад Унапређење рада на откривању случајева трговине децом у школама у Србији

Врњачкој Бањи 17 априла 2024
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Унапређење рада на откривању случајева трговине децом у школама у Србији

Трговина децом је раширена појава која се недовољно пријављује. Према званичним подацима Центра за заштиту жртава трговине људима Србије, проценат деце међу идентификованим жртвама трговине у Србији значајно је порастао у 2023. години и износи 62% (од укупно 66 жртава). Просечна старост деце је 12 година.

Улога школа у откривању случајева трговине децом, као и сарадња између образовног система и кључних актера у борби против трговине различитих министарстава и невладиних организација које се боре против трговине била је фокус радионице која је организована од 15. до 17. априла 2024. године у Врњачкој Бањи у оквиру заједничког пројекта ЕУ и Савета Европе „Јачање борбе против трговине људима у Србији“, у сарадњи са Министарством просвете.

Представници и представнице из 13 школских управа, надлежних министарстава и јавних институција, и две невладине организације које се баве борбом против трговине, укупно 37 учесница и учесника, вежбали су примену "знакова упозорења" за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве трговине људима. Кроз студије случаја, учесници су дискутовали о факторима ризика код трговине децом и ојачали међусобне канале комуникације.

Као резултат развијених стручних материјала и низа активности на изградњи стручних капацитета за борбу против трговине људима током протекле две године, број пријава потенцијалних жртава трговине децом из школа увећан је десет пута. Разноврсни материјали и подршка коју пружа пројекат (водич, видео материјали и алати) континуирано олакшавају рад на откривању и пружању помоћи потенцијалним жртвама трговине у школама.

Пројектна активност и његови резултати остварени су у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе "Horizontal facility за Западни Балкан и Турску" фаза III.