Назад Од закона до праксе: Студија правног оквира Регулаторног тела Србије и усаглашавање са европским стандардима, објављена на српском и енглеском језику

Београд 20. новембар 2023. године
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
фотографија: Shutterstock

фотографија: Shutterstock

Уз подршку Европске уније и Савета Европе, Регулаторном телу за електронске медије у Србији (РЕМ) достављена је анализа Директиве о аудио-визуелним медијским услугама (АВМСД), као и новим прописима ЕУ као што су Закон о дигиталним услугама  и предложени Европски акт о слободи медија.

Припрема за чланство у ЕУ такође укључује шире усклађивање са општим принципима и стандардима које промовише АВМС Директива (од којих ће многи бити укључени у предстојећи Европски акт о слободи медија), а самим тим и стандарде Савета Европе . Студија представља документ стратешке природе за РЕМ, који пружа неопходне смернице за ревизију унутрашњих правила и процедура које би РЕМ требало да спроведе да би се потпуно ускладио са европским стандардима. Кључни аспекти су заштита и промовисање слободе изражавања; забрана подстицања на мржњу и подстицање на насиље; независност националног регулаторног тела; транспарентност власништва над медијима и правне мере за независно функционисање јавних сервиса.

Студија је израђена у оквиру пројекта „Заштита слободе изражавања и медија у Србији (PROFREX)“, који је део заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“.

 Студија правног оквира Регулаторног тела Србије и усаглашавање са европским стандардима

 верзија на енглеском језику

 верзија на српском језику