Назад Представницима правосуђа представљена упоредна анализа о поверљивом саветовању за судије и јавне тужиоце

Представницима правосуђа представљена упоредна анализа о поверљивом саветовању за судије и јавне тужиоце

Члановима етичких одбора Високог савета судства Србије (ВСС) и Државног већа тужилаца (ДВТ) представљена је Анализа система поверљивог саветовања о етичким питањима за судије и јавне тужиоце. Анализа садржи сет препорука за доносиоце одлука о корацима које треба предузети за увођење поверљивог саветовања у српско правосуђе.

Група држава Савета Европе за борбу против корупције (GRECO), у 4. кругу евалуације који се бави спречавањем корупције у односу на народне посланике, судије и тужиоце, препоручила да се за све категорије судија и тужилаца обезбеди поверљиво саветовање у оквиру правосуђа. У том смислу, заједнички пројекат Европске уније и Савета Европе, „Јачање независности и одговорности правосуђа“ ставио је на располагање ВСС-у и ДВТ-у упоредну анализу система поверљивог саветовања у великом броју држава чланица Савета Европе и шире, у САД-у и земљама Латинске Америке. Израда Анализе је такође обухватила интервјуе са релевантним заинтересованим странама, укључујући струковна удружења судија и јавних тужилаца.

Кључна питања којима се бави Анализа су место механизма поверљивог саветовања у правосудном систему, састав тела и начин избора, односно именовања чланова, начин рада и категорије које имају право обраћања, као и питање односа са постојећим Етичким одборима.

Представници оба Етичка одбора су изразили задовољство налазима анализе и сложили су се да формулишу предлоге за будуће кораке које ће предузети Високи савет судства и Државно веће тужилаца како би се обезбедило да поверљиво саветовање о етичким питањима буде уведено у српско правосуђе. Такође је договорено да наредни кораци буду предузети у сарадњи са пројектом.

Аутори Анализе су судија Апелационог суда у Лисабону, José Manuel Duro Mateus Cardoso, тим стручњака Института за упоредно право из Београда, као и Мирјана Докмановић која је била ангажована на укључивању антидискриминационих мера.

Састанак је одржан у оквиру пројекта „Јачање независности и одговорности правосуђа“ који је део програма „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску 2019-2022“, заједничког програма Европске уније и Савета Европе, а чији је циљ пружање помоћи корисницима у региону Западног Балкана и Турске да примене стандарде Савета Европе и Европске уније у оквиру процеса придруживања, где је то релевантно.

Београд 14. јул 2021.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page