Назад 60. годишњица Уставног суда Републике Србије обележена у Београду

Београд 16. новембар 2023.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
60. годишњица Уставног суда Републике Србије обележена у Београду

Заједнички пројекат Европске уније и Савета Европе „Унапређивање заштите људских права у Србији“ пружио је подршку Уставном суду у обележавању 60 година рада Суда. Више од 100 учесника и учесница, међу којима су били представници/е уставних судова из целе Европе, судијa/суткиња Европског суда за људска права, представници/е Венецијанске комисије и Савета Европе, дипломатског кора и домаћих институција, окупило се на овом догађају у Београду 16. новембра.

Церемонијални део је започео уводним обраћањем председнице Уставног суда, Снежане Марковић, која је подвукла да се „доношењем Устава 2006. године, Република Србија...окренула вредносном систему модерних држава, заснованом на поштовању људских и мањинских права“.

Учесницима су се потом обратили Звездана Лутовац, заменица председнице Врховног суда, Бојана Шћепановић, државна секретарка у Министарству правде, Домника Маноле, чланица Венецијанске комисије, и Владимир Орлић,  председник Народне скупштине. Маноле је истакла значај начела супсидијаритета, који „поставља домаће правосудне органе у срце система заштите права и слобода људи који су у њиховој надлежности, због њиховог директног и сталног контакта са виталним снагама у њиховим земљама“, констатујући да „иако се правне традиције разликују унутар Савета Европе, Конвенција подстиче наш дијалог“.

Фокус међународне конференције која је потом уследила био је на улози уставних судова у примени Европске конвенције за људска права и праксе Европског суда за људска права на националном нивоу. Представници/е уставних судова разних земаља дискутовали су, заједно са судијом Европског суда за људска права, о различитим аспектима националне примене европских стандарда, пружајући увид у специфичне контексте у својим земљама.

У складу с начелом супсидијарности, грађани и грађанке Србије своја људска права штите првенствено пред националним судовима, где је од посебног значаја Уставни суд пред којим се води поступак по уставној жалби. Као што је председница Марковић приметила, „Европска конвенција је често ослонац у разумевању људских права зајемчених уставом“. Пројекат је подржао организацију ове међународне конференције у склопу напора усмерених ка унапређивању спровођења Европске конвенције о људским правима на националном нивоу и јачању дијалога између Европског суда за људска права и националних институција.

Пројекат „Унапређивање заштите људских права у Србији“ је део заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“.

 

SERBIA: 60th anniversary of the Constitutional Court of the Republic of Serbia marked in Belgrade