Назад Приручник за обуку полиције о једнакости и недискриминацији: нови ресурс за полицијске тренере на Западном Балкану

Западни Балкан 23. април 2024. године
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Приручник за обуку полиције о једнакости и недискриминацији: нови ресурс за полицијске тренере на Западном Балкану

Приручник за обуку полиције о једнакости и недискриминацији на локалним језицима Западног Балкана коначно је објављен и доступан је за преузимање.

Органи за спровођење закона играју кључну улогу у борби против расизма и расне дискриминације, као и у промоцији људских права, демократије и владавине права. У том смислу, треба задржати високе стандарде професионализма и правичности. Добро обучени полицијски службеници и службенице који могу пружити подршку жртвама злочина из мржње су предност сваке заједнице.

У циљу подршке органима за спровођење закона у заштити друштава у свој њиховој разноликости и сложености, Приручник за обуку полиције о једнакости и недискриминацији је прилагођен полицијским тренерима/тренерицама, институцијама за обуку полиције или кључним полицијским партнерима, укључујући општинске власти, невладине организације, специјализоване социјалне службе. Приручник пружа методе обуке, вежбе и практичне активности за планирање и спровођење делотворних програма обуке за полицијске службенике и службенице.

Кроз шест модула, које су написали стручњаци из ове области, Приручник се дотиче различитих тема. Приручник даје преглед главних концепата и принципа једнакости и недискриминације, укључујући „расизам“, „директну и индиректну дискриминацију“ и „злочин из мржње“. Приручник такође истражује како развити отворене, проактивне, конструктивне и позитивне односе са локалним заједницама које се баве питањима једнакости, различитости и недискриминације.

Приручник је преведен у оквиру заједничког програма Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“ и пројекта Промовисање једнакости и борба против расизма и нетолеранције на Западном Балкану“.

 Приручник за обуку полиције о једнакости и недискриминацији

 верзија на албанском језику

 верзија на босанском језику

 верзија на македонском језику

 

Horizontal Facility III

Заједнички програм Европске уније и Савета Европе „Horizontal Facility за Западни Балкан и Турску“ (Horizontal Facility III) је иницијатива за сарадњу, која траје од 2023. до 2026. године.

У оквиру програма активности ће се спроводити у у Албанији, Босни и Херцеговини, на Косову*, у Црној Гори, Северној Македонији, Србији и Турској. Под окриљем програма се пружа подршка корисницима у испуњавању реформских агенди у областима људских права, владавине права и демократије и усклађивању са европским стандардима, штo је приоритет у процесу проширења ЕУ.

Укупан буџет треће фазе програма је 41 милион евра (85% финансира Европска унија, 15% Савет Европе).

Ова веб страница је израђена уз финансијску подршку Европске уније и Савета Европе. Садржај ни у ком случају не представља званичне ставове Европске уније ни Савета Европе.

*Овај назив је без прејудицирања статуса и у складу је са Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 и Мишљењем Међународног суда правде о Декларацији о независности Косова.