Mashtrimi akademik dhe plagjiatura u diskutuan në Universitetin e Prishtinës

07/11/2018 Prishtinë

Më 31 tetor 2018 në Prishtinë u organizua një seminar në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës dhe Institutin Ndërkombëtar për Kërkime dhe Veprime për Mashtrim Akademik dhe Plagjiaturë (IRAFPA) lidhur me mashtrimin akademik dhe plagjiaturën. Aktiviteti u ndoq nga mbi dyzet staf akademik,...

Read More

Të arriturat e projekteve në fushën e arsimit diskutohen me akterët kryesorë

16/10/2018 Prishtinë

Takimi i katërt dhe i fundit i komitetit drejtues të dy projekteve në fushën e arsimit në kuadër të Instrumentit Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey, "Përforcimi i Integritetit dhe Luftimi i Korrupsionit në Arsimin e Lartë" dhe "Nxitja e Kulturës demokratike dhe e diversitetit në...

Read More

Tryeza e rrumbullakët rajonale e Ballkanit Perëndimor diskutoi etikën dhe integritetin në arsimin e lartë

03/10/2018 Skopje

Përfaqësuesit e Ministrisë së Arsimit, rektorët dhe stafi akademik nga universitetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Serbia, Kosova *, Mali i Zi dhe "Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë") morën pjesë në tryezën e rrumbullakët "Etika dhe Integriteti në...

Read More

Shqyrtimi i kodeve të sjelljes në arsimin e lartë

headline 26/09/2018 Prishtinë

Mbi 70 profesorë universiteti, studentë, drejtues të lartë të universiteteve publike, përfaqësues të Agjencisë së Akreditimit të Kosovës dhe përfaqësues të OJQ-ve morën pjesë aktive në një seminar dy ditor mbi kodet e sjelljes në arsimin e lartë në Prishtinë, i cili u mbajt më 25-26 shtator. Kjo...

Read More

Vizitë studimore për ta siguruar integritetin në arsimin e lartë

02-04/07/2018 Bernë / Gjenevë (Zvicër)

Më 2 - 4 korrik 2018, tetë përfaqësues të institucioneve të arsimit të lartë nga Kosova*, duke përfshirë zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, rektorët e dy universiteteve publike në Prishtinë, përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Akreditimit dhe Agjencisë Kosovare Kundër Korrupsionit morën pjesë në...

Read More

— 5 Items per Page
Showing 1 - 5 of 15 results.

Projekti bashkëfinancohet nga Unioni Europian dhe Këshilli I Evropës si pjesë e kornizës së programit “Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey”