Ankete mbi standardet etike dhe integritetin për studentët

Ankete mbi standardet etike dhe integritetin për anëtarët e organeve qeverisëse të Universitetit

Ankete mbi standardet etike dhe integritetin për anëtarët e menaxhmentin e lartë të universiteteve

Ankete mbi standardet etike dhe integritetin për personelin akademik


Shikoni rezultatet e anketës mbi standardet etike dhe integritetin për studentët

Shikoni rezultatet e anketës mbi standardet etike dhe integritetin për anëtarët e organeve qeverisëse të universiteteve

Shikoni rezultatet e anketës mbi standardet etike dhe integritetin për menaxhmentin e lartë të universiteteve

Shikoni resultatet e anketës mbi standardet etike dhe integritetin e personelit akademik

Projekti bashkëfinancohet nga Unioni Europian dhe Këshilli I Evropës si pjesë e kornizës së programit “Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey”