Zyrja e Këshillit të Evropës në Prishtinë

Rr. Bedri Pejani, No. 17/18

Pristina, 10000

+383 (0) 38 407 750

+383 (0) 38 407 751

Dërgo e -mail Zyrës së Këshillit të Evropës në Prishtinë

Projekti bashkëfinancohet nga Unioni Europian dhe Këshilli I Evropës si pjesë e kornizës së programit “Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey”