Төмөнкү бөлүктөр Европа Биримдиги, Европа Кеңеши жана өнөктөш өлкөлөрдүн тиешелүү бийлик өкүлдөрү тарабынан кабыл алынган. Ар бир Бөлүк Борбор Азия өлкөлөрүндө адам укуктарын коргоону, демократияны жана укук үстөмдүгүн бекемдөө аркылуу жарандардын жашоосун жакшыртуу максатын көздөйт. Бардык Бөлүктөр улуттук жана аймактык деңгээлде жүзөгө ашат жана ар бир өлкөнүн өзгөчөлүктөрүн жана муктаждыктарын эске алат.
Программанын бөлүктөрү