Европа Кеңешинин ратификацияланган конвенцияларын жана ошондой эле Европалык жана эл аралык мыйзам стандарттарды ийгиликтүү өздөштүрүү – аймактагы адам укуктарын коргоону бекемдөө үчүн жана жалпы укуктуу чөйрө түзүүгө карай жылууга башкы маанилүүлүк. Бул бөлүктүн эң башкы максаты – Борбор Азиядагы юристтер адам укуктары тармагында билимин жана жөндөмдөрүн өстүрүп жана күнүмдүк жашоодо адам укуктар принциптерин колдонууну камсыздоо. Бул максатка жетүү үчүн юристтер үчүн Европа Кеңешинин конвенцияларын түрүн камтыган Европа Кеңешинин башкы окутуу платформасында адам укуктары боюнча билим алуу (HELP) Европа программасы толук камсыздалат. Бөлүктүн алкагында, Борбор Азиянын бир нече сот, айыптоочулар жана юристтер улуттук мыйзам тартибине ылайык HELP программасынын курстары жергиликтүү тилге которулуп окутулат.

Жаңылыктар

Closing Regional Conference of the Central Asia Rule of Law Programme 2020-2024

11 June 2024 Astana

On 11 June 2024, the joint EU/Council of Europe Central Asia Rule of Law Programme organised its Closing Regional Conference in Astana, Kazakhstan. The aim of the meeting was to take stock of the programme results and lessons learned during its implementation years from 2020 to 2024. Central...

Read More

Seminar for law enforcement officials on Protection of Women’s Rights – Launch of the HELP course on Violence against Women and Domestic Violence for Law Enforcement in Kyrgyzstan

22 May 2024 Bishkek, Kyrgyzstan

On 22 May the Council of Europe organised a seminar on the Protection of Women’s Rights, together with a launch of the HELP course on Violence against Women and Domestic Violence for law enforcement. Thirty-six representatives of the General Prosecutor’s Office, the Ministry of Internal Affairs,...

Read More

Seminar for judges and lawyers on Protection of Women’s Rights and launch of the HELP course on Violence against Women and Domestic Violence in Kyrgyzstan

20-21 May 2024 Bishkek, Kyrgyzstan

On 20-21 May the Council of Europe in co-operation with the School of Judges of the Kyrgyz Republic organised a seminar on the protection of women’s rights. It was also the occasion to launch the HELP course on Violence against Women and Domestic Violence. 34 judges and lawyers from cities all...

Read More

Spring School on “Human Rights and Environment” for law students from the Central Asia region

14-18 May 2024 Almaty, Kazakhstan

On 14-18 May 2024, the Council of Europe, in co-operation with the Human Rights Commission under the President of the Republic of Kazakhstan, organised a Spring school on human rights and environment for law students from the Central Asia region, attended by 41 law. They come from 14 different...

Read More

Seminar on “Protection of women’s rights: International and European approaches”

3-4 April 2024 ASTANA, KAZAKHSTAN

The Council of Europe organised a seminar in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan, on the Protection of women’s rights, in Astana on 3-4 April. The aim of the seminar was to familiarise 40 civil servants and civil society organisations representatives...

Read More

Seminar on the rights of persons with disabilities in Uzbekistan

5-6 March 2024 Tashkent, Usbekistan

On 5-6 March 2024, the Council of Europe in co-operation with the National Human Rights Centre of the Republic of Uzbekistan organised a seminar on “Rights of persons with disabilities: international standards and national practice” in Tashkent. The seminar was attended by 35 civil servants and...

Read More

Launch of the Council of Europe HELP course “International co-operation in criminal matters” in Uzbekistan

4 March 2024 Tashkent, Uzbekistan

On 4 March 2024, the Council of Europe in co-operation with the General Prosecutor’s Office of the Republic of Uzbekistan launched the HELP course “International co-operation in criminal matters” in Tashkent. 31 law enforcement officials from numerous regions of the country attended the event,...

Read More

Study visit of judges from the Republic of Kazakhstan to the Council of Europe and the European Court of Human Rights

7-9 February 2024 Strasbourg, France

On 7-9 February 2024, judges from several city courts and the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan as well as representatives of the judicial administration and the Ministry of Justice carried out a study visit in the headquarters of the Council of Europe in Strasbourg. The Kazakh...

Read More

International Conference on legal education and science in the law enforcement sphere in Uzbekistan

1-2 December 2023 Tashkent and Samarkand, Uzbekistan

On 1-2 December 2023, the Council of Europe, in co-operation with the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan, organised an international scientific conference entitled “Legal education and science in the law enforcement sphere: current trends and future directions”. The conference...

Read More

Launch of the Council of Europe HELP course “Violence against women and domestic violence” in Uzbekistan

30 November 2023 Tashkent, Uzbekistan

On 30 November 2023, the Council of Europe in co-operation with the Law Enforcement Academy of the Republic of Uzbekistan organised the launch of the HELP course “Violence against women and domestic violence”. 32 prosecutors from the Law Enforcement Academy attended the event, which took place at...

Read More

Turkmenistan: High-level conference on fostering access to justice in Turkmenistan

12-13 October 2023 Ashgabat (Turkmenistan)

A high-level conference on “Fostering access to justice in Turkmenistan: the role of a lawyer in International and European law and practice” was held in Ashgabat on 12-13 October 2023. The conference was attended by lawyers from Europe and Central Asia, including members of international...

Read More

Representatives of Tajikistan participated in a seminar on Council of Europe Conventions

19-21 September 2023 Strasbourg (France)

Representatives of various Tajik institutions have participated in the Seminar on Council of Europe Conventions at the Council of Europe Headquarters in Strasbourg (France) on 19-21 September 2023. The delegation was composed of representatives of the Executive Office, Ministry of Justice,...

Read More

Kazakhstan: Seminar on individual application procedure for judges and lawyers

5 September 2023 Kazakhstan

On 5 September 2023, the Council of Europe in co-operation with the Constitutional Court organised a seminar for judges of the Court and lawyers on individual application as a legal remedy and its role in protecting human rights in Kazakhstan. The seminar focused on the establishment of an...

Read More

Turkmenistan: Tender call for the preparation and organisation of an International conference in Ashgabat (12-13 October 2023)

Deadline: 12 September 2023 Turkmenistan

The Council of Europe is currently implementing an Action “Human Rights Education for Legal professionals (HELP) in Central Asia” under the CoE/EU Rule of Law in Central Asia Programme. In that context, it is looking for a Provider for the provision of event management services for preparation...

Read More

Kazakhstan: A seminar for prosecutors on prevention and investigation of ill-treatment and torture

29 June 2023 Astana, Kazakhstan

A seminar on prevention and investigation of ill-treatment and torture was conducted in Astana on 29 June 2023, in co-operation with the General Prosecutor's Office of Kazakhstan for 29 prosecutors from Astana and other cities of Kazakhstan. The event was opened by Mr Dembaev Bulat, the Deputy...

Read More

Two seminars on prevention of ill-treatment and torture for prosecutors and lawyers took place in Bishkek

7-9 June 2023 Bishkek, Kyrgyzstan

Two seminars on “Prevention of ill treatment and torture” took place in Bishkek respectively for 32 lawyers of the Training centre for lawyers under the Bar Association on 7 June 2023 and for 35 prosecutors and investigators from the regions on 8-9 June 2023. The seminars aimed at enhancing the...

Read More

Two new Council of Europe HELP courses launched in Uzbekistan

27-28 April 2023 Tashkent, Uzbekistan

On 27-28 April 2023 two new HELP courses on “Combating trafficking in human beings ” and “Violence against women and domestic violence” were launched for two different groups of prosecutors based in and around Tashkent, in co-operation with the Law Enforcement Academy of the Republic of...

Read More

Seminar on the “Prevention of ill-treatment and torture: practical issues” took place in Almaty

21 April 2023 Almaty, Kazakhstan

32 lawyers of the Almaty Bar Association participated to a seminar on “Prevention of ill treatment and torture: practical issues” on 21 April 2023. The seminar was organised in co-operation with the Almaty Bar Association and Republican Bar association of the Republic of Kazakhstan. The seminar...

Read More

European standards of prevention of torture and ill-treatment: focus of high-level conference in Almaty

20 April 2023 Almaty, Kazakhstan

On 20 April 2023, the Council of Europe in co-operation with the Prosecutor General’s Office of Kazakhstan, the Commissioner for Human Rights and the Human Rights Commission under the President of the Republic of Kazakhstan, held a conference in Almaty under the theme “Prevention of torture and...

Read More

Participation to the Global Forum on Human Rights Education

5-6 December 2022 Samarkand, Uzbekistan

The Global Forum on Human Rights Education was held on 5-6 December 2022 in Samarkand, Uzbekistan. This high-level event was organised by the National Human Rights Centre of the Republic of Uzbekistan in co-operation with the UN High Commissioner for Human Rights; the OSCE; the Council of Europe...

Read More