Укук Үстөмдүгү Программасынын негизги максаты - адам укуктарын, демократияны жана укук үстөмдүгүн бекемдөө аркылуу Борбор Азиядагы жарандардын жашоосун жакшыртуу, Европа Биримдиги жана Европа Кеңеши тарабынан каржыланат жана Европа Кеңеши аркылуу жүзөгө ашырылат.

Борбор Азиядагы Укук Үстөмдүгү Программасы 2020-жылы иштеп баштаган, Борбор Азиянын беш өлкө (Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан) бийлиги менен тыгыз байланышта, аймактык жана улуттук эки тараптуу иш-аракеттер менен иш жүзүнө ашып келет.

Жаңылыктар

Бул сайт Европа Биримдиги жана Европа Кеңеши тарабынан каржыланган. Мазмуну үчүн авторлор гана жоопкерчиликтүү. Бул жердеги көз-караштар кайсы бир тараптын расмий пикирин чагылдырбайт.