Отчеттор, жетекчиликтер жана колдонмолор

"Өзгөчө кырдалл учурунда демократия, адам укуктарын жана укук үстөмдүгүн сактоо: ой-жүгүртүүлөр” доклады

АНГ | ОРУС (жакында жеткиликтүү болот)

ЕБ мүчө өлкөлөрүндө Ковид-19 карата кабыл алынган чаралар жана алардын демократия, укук үстөмдүгү жана негизги укуктарга тийген таасири боюнча отчет.

АНГ | ОРУС  (жакында жеткиликтүү болот)

Венеция Комиссиясы: негизги фактылар.

АНГ | ОРУС 

Омбудсмен макамдын эрежелерин коргоо жана бекемдөө (“Венеция принциптери”)

АНГ | ОРУС 

Венеция Комиссиясы: Конституциялык Соттор менен кызматташтык, 2020

АНГ | ОРУС 

Укук үстөмдүгүн текшерүү суроолор, 2016

АНГ | ОРУС 

Шайлоо процессинде административдик ресурстарды колдонууну алдыналуу жана чара көрүү – биргелешкен колдонмолор, 2017

АНГ | ОРУС 

Шайлоо учурунда сунушталган ченемдер тизмеси, 2017

АНГ | ОРУС 

Борбор Азиядагы соттук системаларды жалпы кароо, 2016

ОРУС