Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү жана ачык-айкындыкка көмөктөшүү

Акыркы жылдары Борбор Азия өлкөлөрү аймакта бизнес абалды жакшыртуу үчүн жана туруктуу экономикалык өнүгүүнү илгерлетүү үчүн паракорлукту алдыналуу жана жок кылуу үчүн реформаларды өткөрүштү. Аталган бөлүк аймакта бизнес үчүн шарттарды түзүүгө жана паракорлукка каршы системалардын сапатын жакшыртууга салым кошуу максатты көздөйт. Бул бөлүк эки бөлүктөн турат: 1) Бизнес тармакта чынчылдык жана талаптарга жооп берүү; 2) Паракорлукка, акчанын изин жашырууга каршы күрөшүү жана активдерди кайтаруу системалар.

БИЗНЕС ТАРМАКТА ЧЫНЧЫЛДЫК ЖАНА ТАЛАПКА ЖООП БЕРҮҮ

Ачык-айкындыкты, бизнес чынчылдыкты жана ишкерлердин укуктарын коргоону бекемдөө – Борбор Азия өлкөлөрүндө артыкчылыктардын бири. Аталган бөлүк бизнес тармактан опузалап акча өндүрүүнү токтотууга механизмдерди иштеп чыгууга жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, бизнес тармакта административдик тосмолорду азайтууга жана талапка жооп берүүнү күчөтүүгө багытталган. Аймактык деңгээлде, кызматташтыктын максаты ийгиликтүү тажрыйбаларды бөлүшүү үчүн натыйжалуу механизмдерди түзүү жана бизнес тармакка жалпы аймактык жана чек арадагы паракорлук тобокелчиликтер тууралуу так түшүнүк берүүгө салым кошуу. Улуттук деңгээлде, аталган бөлүк тиешелүү өлкөлөрдүн жогоруда аталган тармактардагы белгиленген артыкчылыктарына басым кылат жана реформаларга көмөктөшүүгө багытталган.

ПАРАКОРЛУККА, АКЧАНЫН ИЗИН ЖАШЫРУУГА КАРШЫ КҮРӨШҮҮ ЖАНА АКТИВДЕРДИ КАЙТАРУУ СИСТЕМАЛАР

Бул тармактагы иш бийлик органдарынын, анын ичинде укук коргоо органдарынын механизмдерин жана мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөөгө багытталган, паракорлукту, акчанын изин жашырууну жана экономикалык кылмыштарды алдыналууга жана алар менен күрөшүүгө, жана ошондой эле улуттук системалардын акчанын изин жашырып жана терроризмди каржылоого каршы күрөшүүсүн күчөтүүгө. Аймактык деңгээлде болсо, аймактагы өзгөчө тобокелчилик жана коркунуч алып келген паракорлук жана экономикалык кылмыштар менен күрөшүү боюнча изилдүүлүр кирет. Андан сырткары, аймактык катышуу укук коргоо органдарынын кызматкерлерин жана мамлекеттик кызматкерлерди каскад түрүндө окутуу программаларын камтыйт. Улуттук деңгээлде болсо, ар бир өлкөнүн өзгөчө муктаждыктарына жана талаптарына жараша улуттук деңгээлдеги реформа иштерине жана өзгөчө шарттарга жараша иш жүргүзүлөт.

Жаңылыктар

Closing Regional Conference of the Central Asia Rule of Law Programme 2020-2024

11 June 2024 Astana

On 11 June 2024, the joint EU/Council of Europe Central Asia Rule of Law Programme organised its Closing Regional Conference in Astana, Kazakhstan. The aim of the meeting was to take stock of the programme results and lessons learned during its implementation years from 2020 to 2024. Central...

Read More

Exchange of best practices between anti-corruption authorities of Kazakhstan, Uzbekistan, and Council of Europe member states

2-5 APRIL 2024 STRASBOURG; PARIS, France

Representatives of anti-corruption authorities of Kazakhstan and Uzbekistan met with their counterparts from nine anti-corruption bodies from Council of Europe member states (Croatia, France, Greece, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Malta, and the United Kingdom), in the framework of an...

Read More

Enhancing risk-based supervision of designated non-financial businesses and professions in Kazakhstan

26-29 MARCH 2024 ASTANA, KAZAKHSTAN

In the areas of anti-money laundering and countering terrorism financing (AML/CFT), supervisory authorities of the Republic of Kazakhstan improved their capacities in risk-based supervision of designated non-financial businesses and professions (DNFPBs through three workshops held in Astana from...

Read More

International public call for tenders aiming to purchase IT tools for beneficiary institutions in four Central Asia countries

Deadline: 8 April 2024 Central Asia

The Council of Europe is currently implementing the Action “Promoting Transparency and Action against Economic Crime in Central Asia” (CA TAEC) as part of the joint initiative of the European Union and the Council of Europe – Central Asia Rule of Law Programme 2020-2024.   In that context, the...

Read More

Supporting the anti-corruption compliance in the private sector in Kazakhstan

5-8 December 2023 Astana (Kazakhstan)

The Action on “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” in Central Asia (CA TAEC), organised a four-day training of trainers in cooperation with the Chamber of Commerce of the Republic of Kazakhstan (ATAMEKEN) in Astana, on 5-8 December 2023. The training aimed at improving the...

Read More

Kyrgyz judges and prosecutors enhance their capacities for the adjudication of economic crime cases

23 - 24 NOVEMBER 2023 BISHKEK (KYRGYZSTAN)

The Action “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” in Central Asia organised a workshop on “Adjudication of economic crime cases for the judges and prosecutors of the Kyrgyz Republic”. The event, which took place on 23-24 November in Bishkek, aimed at enhancing the capacities...

Read More

Exchange of experience with Central Asian countries on possible abuses of virtual assets

24-25 October 2023 Strasbourg (France)

The Council of Europe organised a two-day workshop on “Preventing the abuse of virtual assets – tools and comparative experiences against economic crime” on 24-25 October 2023 in Strasbourg (France). This inter-regional workshop brought together more than 50 representatives of Ministries,...

Read More

Uzbekistan: Strengthening the capacities of public officials on preventing corruption and advancing integrity

03 - 04 OCTOBER 2023 TASHKENT, (UZBEKISTAN)

The Action on “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” in Central Asia (CA TAEC) supported the Anti-Corruption Agency and other public institutions of Uzbekistan in a two-day training on 3-4 October 2023 in Tashkent, the Republic of Uzbekistan. The activity aimed at improving...

Read More

Representatives of Tajikistan participated in a seminar on Council of Europe Conventions

19-21 September 2023 Strasbourg (France)

Representatives of various Tajik institutions have participated in the Seminar on Council of Europe Conventions at the Council of Europe Headquarters in Strasbourg (France) on 19-21 September 2023. The delegation was composed of representatives of the Executive Office, Ministry of Justice,...

Read More

Kyrgyzstan: Supporting the anti-corruption compliance in the private sector

5-8 September 2023 Bishkek, Kyrgyzstan

On 5-8 September, the Council of Europe, in cooperation with the International Business Council and the Anti-Corruption Business Council of Kyrgyzstan, organised a training of trainers in Bishkek. The event was attended by over 30 private sector representatives, including business associations,...

Read More

Kyrgyzstan: Supporting the anti-corruption compliance in the private sector

5-8 September 2023 Bishkek, Kyrgyzstan

On 5-8 September, the Council of Europe, in cooperation with the International Business Council and the Anti-Corruption Business Council of Kyrgyzstan, organised a training of trainers in Bishkek. The event was attended by over 30 private sector representatives, including business associations,...

Read More

Advanced training to strengthen the capacities of investigators and prosecutors for effective investigations of economic crimes in the Kyrgyz Republic

24-27 JULY 2023 BISHKEK, KYRGYZSTAN

The Action “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” in Central Asia organised a four-day training activity in co-operation with the Training Centre of the State Financial Intelligence Service (SFIS) of the Kyrgyz Republic to improve the capacities of the national authorities to...

Read More

Advanced training to strengthen the capacities of investigators and prosecutors for effective investigations of economic crimes in Kazakhstan

18-21 JULY 2023 ASTANA, KAZAKHSTAN

The Action “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” in Central Asia organised a four-day training activity in cooperation with the Law Enforcement Academy under the Prosecutor General’s Office of the Republic of Kazakhstan (Academy). The activity aimed at supporting the...

Read More

Enhancing business integrity and compliance of the private sector in Central Asia

11-13 July 2023 Strasbourg, France

The Council of Europe organised a three-day regional workshop on “Enhancing business integrity and compliance of the private sector in Central Asia” with competent authorities of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. The workshop took place in Strasbourg on 11-13 July...

Read More

Technical Assistance provided to Kazakhstan to effectively implement the recommendations of the Group of States against Corruption (GRECO)

21 June 2023 Strasbourg, France

A delegation of 25 public officials representing 13 institutions from Kazakhstan participated in a workshop organised by the Council of Europe in Strasbourg on 21 June 2023. The aim of the workshop was to discuss the effective implementation of the recommendations issued by the Group of States...

Read More

Introduction of Council of Europe Methodology on National Corruption Risk Assessment to the authorities of Kazakhstan

20 June 2023 Strasbourg (France)

The Council of Europe organised on 20 June 2023 in Strasbourg a workshop with competent authorities of Kazakhstan. It aimed at introducing to the authorities of Kazakhstan the Council of Europe´s Methodology for conducting National Corruption Risk Assessment (NCRA). The event gathered over 25...

Read More

Kyrgyz authorities enhance capacity in fighting money laundering by improving the transparency of beneficial owners of legal entities

25-28 APRIL 2023 BISHKEK, KYRGYZSTAN

The Action on “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” supported the Financial Intelligence Service (SFIS) and the National Bank of the Kyrgyz Republic (NBKR) in their efforts to enhance transparency of the beneficial owners of legal entities and legal arrangements through...

Read More

Support for Kazakhstan in establishing a beneficial ownership register

20-21 APRIL 2023 ASTANA, KAZAKHSTAN

Council of Europe is currently supporting the Financial Monitoring Agency (FMA) in the preparation of a roadmap for the establishment of a Beneficial Ownership (BO) Register in Kazakhstan. As a first step, a scoping mission took place in Astana on 20-21 April 2023 to present international best...

Read More

Strengthening the capacities of investigators and prosecutors on financial investigations of economic crimes in Uzbekistan

03-04 APRIL 2023 TASHKENT, UZBEKISTAN

The Action on “Promoting Transparency and Action against Economic Crime” in Central Asia (CA TAEC) supported the national competent institutions of Uzbekistan to improve their capacities in conducting financial investigations to combat economic crimes by organising a training activity in Tashkent...

Read More

Financial Intelligence Unit and law enforcement agencies in Tajikistan improve their strategic analysis skills

27-31 MARCH 2023 DUSHANBE, TAJIKISTAN

A training session on Strategic Analysis, held from 27 to 31 March 2023, in Dushanbe, Tajikistan, welcomed 26 participants from the Financial Intelligence Unit (FIU), the General Prosecutor’s Office, the Ministry of Interior, the State Committee on National Security, the Agency for State...

Read More