phase i

Manual për zhvillimin e burimeve vendore, veprim të përbashkët dhe fuqizimin e komuniteteve Rome

 ENG ALB

Roma and Egyptian Responsive Budgeting at Local Level in Albania

 ENG ALB

Operation Plan of the Korça Community Centre (2020 - 2021)

 ENG ALB

Local Plan for the Integration of Roma and Egyptian Minorities of Municipality of Elbasan

 ENG ALB

Local Plan for the Integration of Roma and Egyptian Minorities 2019-2022 of Municipality of Fier

ENG ALB

Local Plan for the Integration of Roma and Egyptian Minorities of Municipality of Korça

ENG ALB

Local Plan for the Integration of the Egyptian Minority 2019-2022 of Municipality of Përmet

 ENG ALB

Local Plan for the Integration of the Roma and Egyptian Minorities 2019-2022 of Municipality of Pogradec

ENG ALB

Action Plan on Social Inclusion 2019-2022 of Municipality of Roskovec

ENG ALB

Local Plan for the Integration of the Roma and Egyptian Minorities 2019-2022 of Municipality of Vlora

ENG ALB