Back Druga obuka o trgovini ljudima za zdravstvene radnike i radnice u Bosni i Hercegovini

Druga obuka o trgovini ljudima za zdravstvene radnike i radnice u Bosni i Hercegovini

Zajednički projekat Evropske unije i Vijeća Evrope „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“ nastavlja sa jačanjem kapaciteta zdravstvenih radnika i radnica kroz drugu sesiju koja je organizovana 24. i 25. oktobra/listopada na Igmanu.

Dvadeset i osam zdravstvenih radnika i radnica (liječnici/liječnice opšte prakse, specijalisti/specijalistkinje hitnih službi, porodične medicine, ginekologije, radni terapeuti/terapeutkinje, psiholozi/psihologinje, medicinski tehničari/medicinske sestre, socijalni radnici/radnice, defektolozi, logopedi, voditelji/voditeljice domova zdravlja i zdravstveni koordinator monitoring tima za borbu protiv trgovine ljudima u Republici Srpskoj), koji dolaze iz 14 gradova Bosne i Hercegovine, pozdravio je državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Samir Rizvo. Govorio je o trenutnom stanju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini.

Učesnici/učesnice su naučili o kaznenom djelu trgovine ljudima, te ulozi i odgovornosti zdravstvenih institucija u prevenciji i pružanju pomoći žrtvama trgovine ljudima. Također su upoznati kako da identifikuju žrtve trgovine ljudima kroz primjenu specifičnih zdravstvenih indikatora te sa smjernicama za pružanje psihosocijalne i medicinske pomoći djeci i odraslim žrtvama i osobama u riziku od trgovine ljudima.

Predavači i predavačice - profesor Eldan Mujanović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu; Bojana Jovanović iz Udruženja „Otaharin“, Bijeljina; Meliha Sendić iz Centra za ženska prava, Zenica; i Olga-Lola Ninković, psihologinja Okružnog suda Banja Luka, održali su interaktivne razmjene i vježbe sa grupom, te podigli svijest o dužnosti djelovanja i zaštiti žrtava trgovine ljudima.

Projekat „Prevencija i borba protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini“ provodi se u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019-2022“.

Igman 28. oktobar 2022.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page