Back Predstavnici i predstavnice tužilaštava i policijskih snaga u Bosni i Hercegovini educirani o standardima zaštite od govora mržnje

Mostar 15. i 16. novembar 2023. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Predstavnici i predstavnice tužilaštava i policijskih snaga u Bosni i Hercegovini educirani o standardima zaštite od govora mržnje

38 predstavnika i predstavnica tužilaštava i policije iz cijele Bosne i Hercegovine (BiH), educirano je o pravnim standardima zaštite od govora mrže. Kroz prezentaciju sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava, te kroz analizu slučaja, učesnici i učesnice seminara dobili su priliku da razumiju kriterije i široki spektar faktora koje treba uzeti u obzir kad se procjenjuje govor mržnje, od konteksta u kom se to izražavanje dešava, forma i sadržaj tog izražavanja, učestalost, intenzitet, te ko su osobe koje šire govor mržnje, te kojim platformama se u tu svrhu služe.

U segmentu seminara koji se bavio domaćim pravnim okvirom za zaštitu od govora mržnje, identificirane su značajne razlike u zakonima na različitim nivoima vlasti, koje predstavljaju prepreku u efikasnoj i jedinstvenoj zaštiti građana i građanki BiH od govora mržnje. Značajna pažnja posvećena je raščlanjivanju razlika između govora mržnje i zločina iz mržnje, s ciljem unaprijeđivanja kapaciteta istražitelja ovih zločina za prepoznavanje mržnje prema zaštićenim kategorijama, kao motivu za ove zločine, što je ključno u krivičnom gonjenju ovih slučajeva.

Drugi dan seminara, kroz sesiju o anticiganizmu i govoru mržnje, istaknut je princip zaštite ljudskih prava, a učesnici i učesnice imali su priliku, kroz primjere iz prakse u BiH, razgovarati o osnovnim principima jednakosti i nediskriminacije.

Seminar je organiziran u suradnji sa centrima za edukaciju sudija i tužilaca oba entiteta, u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“, u sklopu projekta „Zaštita slobode izražavanja i slobode medija u BiH – PROFREX“.