Back Pedagoške institucije preuzimaju vodeću ulogu u širenju demokratske školske kulture u Bosni i Hercegovini

Jahorina 18. maj 2023.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Pedagoške institucije preuzimaju vodeću ulogu u širenju demokratske  školske kulture u Bosni i Hercegovini

Predstavnici/e pedagoških institucija u Bosni i Hercegovini (BiH) uključujući Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, kantonalnih pedagoških zavoda kao i Pedagoške institucije Brčko distrikta učestvovali su na sastanku u organizaciji zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Kvalitetno obrazovanje za sve“ održanom 18. maja na Jahorini. Glavni cilj sastanka bio je da se pedagoškim institucijama predstavi nova faza projekta za kvalitetno obrazovanje u BiH i razgovara o njihovoj ulozi u procesu implementacije.

Sastanak je bio prilika za razgovor o daljoj diseminaciji Referentnog okvira o kompetencijama za demokratsku kulturu (RFKDK) u cilju jačanja i dalje podrške razvoju demokratske školske kulture. Evropska unija i Vijeće Evrope će podržati provođenje obuka za nastavnike/ce i školsko osoblje u 9 pilot škola širom BiH tokom školske 2023/2024. Na sastanku je bilo riječi i o pružanju podrške efikasnoj implementaciji Preporuka za politke djelovanja sa Mapom puta za unapređenje inkluzivnog obrazovanja koju su usvojile obrazovne vlasti na svim nivoima u BiH.

Pedagoške institucije su ključna veza između politika obrazovanja i škola, i mogu osigurati održivu podršku nastavnicima/ama, učenicima/ama i široj zajednici u podizanju kvaliteta obrazovanja zasnovanog na evropskim standardima. Nakon diskusije, predstavnici/e pedagoških institucija dogovorili su se da naredni sastanak održe u junu zajedno sa pilot školama i Vijećem Evrope kako bi se dogovorili o narednim koracima implementacijskog procesa.

Ovaj projekat je dio zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku”.