Back Poziv za podnošenje prijedloga projekata: Podrška lokalnim samoupravama/ili organizacijama civilnog društva za borbu protiv diskriminacije – “Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini”

Poziv za podnošenje prijedloga projekata:  Podrška lokalnim samoupravama/ili organizacijama civilnog društva za borbu protiv  diskriminacije – “Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini”

U okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku 2019 – 2022", i projekta „Promocija različitosti i jednakosti u Bosni i Hercegovini”, Vijeće Evrope otvara poziv za podnošenje prijedloga projekata s ciljem finansiranja konkretnih odgovora na borbu protiv diskriminacije, uključujući diskriminaciju po osnovu seksualne orjentacije i/ili rodnog identiteta, borbu protiv govora mržnje, kao i zaštitu i promovisanje nacionalnih manjina i njihovih jezika.

OBAVJEŠTENJE: Rok za podnošenje prijava je produžen do 06.septembra 2020.godine (do 17:00h CET).
Aplikacije je potrebno poslati na slijedeći email: [email protected].

 Pitanja i odgovori

U skladu sa članom 8.4. pravila 1374 od 16. decembra 2015. godine, o proceduri dodjele grantova Vijeća Evrope, a u vezi sa pozivom za dostavu prijedloga za organizacije civilnog društva za borbu protiv diskriminacije, objavljenim 21.jula 2020.godine, ispod možete naći odogovor na odgovarajuće pitanje:
 

P1: Kao što smo primijetili u Pozivu, on je otvoren za lokalnu samoupravu (općine) i za projekte isaradnje između lokalne samouprave i lokalnim organizacijama civilnog društva / nevladinim organizacijama. Mi smo nevladina organizacija i uskoro ćemo se prijaviti, ali imamo neke nedoumice vezane za poziv. Dakle, dali se trebamo zajednički s općinom i gdje ih označavamo kao partnera, s obzirom da u prijavnom obrascu koji je dostupan uz poziv ne možemo to vidjeti.

O1: Prema otvorenom pozivu, prednost će se dati projektima / akcijama u kojima postoji saradnja organizacija cvilnog društva i lokalnih samouprva i drugih relevantnih sudionika. U ovom slučaju potrebno je jasno definisati ko je podnositelj zahtjeva a ko je partner za saradnju. U slučaju da Vaša organizacija civilnog društva odluči biti podnositelj zahtjeva, preporučuje se priložiti pismo podrške od lokalne samouprave. U slučaju da je Vaša lokalna samouprava glavni podnositelj zahtjeva, potrebno je pismo podrške Vaše organizacije civilnog društva. U oba slučaja, detaljan angažman partnera za saradnju (organizacija civilnog društva ili lokalna samouprava) može se navesti i opisati pod pitanjima 5,6,7 i 9 prijavnog obrasca.
 

P2: U okviru budžeta polje "Odgovorni administrator Vijeća Europe" - pretpostavljamo da bi trebalo ostaviti prazno?

O2: U okviru budžeta, polje „odgovorni administrator Vijeća Evrope“ treba ostaviti prazno.
 

P3: Ostala prateća dokumentacija: ako se prijavljuje organizacija civilnog društva, da li se još uvijek mora dostaviti organogram (u nekom obliku) ili se to odnosi prvenstveno kada apliciraju lokalne samouprave?

O3: Svi potrebni dokumenti koji su spomenuti u javnom pozivu, uključujući organogram, se trebaju dostaviti bez obzira ko se prijavljuje.

 

 

Sarajevo 21. jul 2020.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page