Horizontal Facility III

Zajednički program Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ (Horizontal Facility III) je inicijativa za saradnju, koja traje od 2023. do 2026. godine.

U okviru programa, aktivnosti će se sprovoditi u u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu*, u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj. Pod okriljem programa se pruža podrška korisnicima u ispunjavanju reformskih agendi u oblastima ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i usklađivanju sa evropskim standardima, što je prioritet u procesu proširenja EU.

Ukupan budžet treće faze programa je 41 milion eura (85% finansira Evropska unija, 15% Vijeće Evrope).

Ova web stranica je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije i Vijeća Evrope. Sadržaj ni u kom slučaju ne predstavlja zvanične stavove Evropske unije ni Vijeća Evrope.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.