Back Priručnik za obuku policije na temu ravnopravnosti i nediskriminacije: novi resurs za policijske trenere na Zapadnom Balkanu

Zapadni Balkan 23. april 2024. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Priručnik za obuku policije na temu ravnopravnosti i nediskriminacije: novi resurs za policijske trenere na Zapadnom Balkanu

Priručnik za obuku policije na temu ravnopravnosti i nediskriminacije na lokalnim jezicima Zapadnog Balkana je konačno objavljen i dostupan je za preuzimanje.

Organi za provođenje zakona igraju ključnu ulogu u borbi protiv rasizma i rasne diskriminacije, kao i u promociji ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. U tom pogledu, treba održavati visoke standarde profesionalizma i pravičnosti. Dobro obučeni policijski službenici/ce, koji mogu pružiti podršku žrtvama zločina iz mržnje, prednost su svake zajednice.

S ciljem podrške organima za provođenje zakona u zaštiti društava u svoj njihovoj raznolikosti i složenosti, Priručnik za obuku policije na temu ravnopravnosti i nediskriminacije je prilagođen policijskim trenerima/trenericama, institucijama za obuku policije ili ključnim policijskim partnerima, uključujući općinske vlasti, nevladine organizacije, specijalizovane društvene službe. Priručnik pruža metode obuke, vježbe i praktične aktivnosti za planiranje i implementaciju efikasnih programa obuke za policijske službenike/ce.

Kroz šest modula, koje su napisali stručnjaci iz ove oblasti, Priručnik se dotiče raznih tema. Priručnik pruža pregled glavnih koncepata i principa jednakosti i nediskriminacije, uključujući „rasizam“, „direktnu i indirektnu diskriminaciju“ i „zločin iz mržnje“. Priručnik također istražuje kako razviti otvorene, proaktivne, konstruktivne i pozitivne odnose s lokalnim zajednicama koje se bave pitanjima jednakosti, različitosti i nediskriminacije.

Priručnik je izrađen u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „“Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku i preveden na lokalne jezike Zapadnog Balkana u okviru projekta projekta „Promovisanje jednakosti i borba protiv rasizma i netolerancije na Zapadnom Balkanu“. Verzija na bosanskom jeziku je pripremljena u okviru projekta „Ka jednakoj, inkluzivnoj i tolerantnoj Bosni i Hercegovini“.

 Priručnik za obuku policije na temu ravnopravnosti i nediskriminacije

 verzija na albanskom jeziku

 verzija na bosanskom jeziku

 verzija na makedonskom jeziku

 verzija na srpskom jeziku

Horizontal Facility III

Zajednički program Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ (Horizontal Facility III) je inicijativa za saradnju, koja traje od 2023. do 2026. godine.

U okviru programa, aktivnosti će se sprovoditi u u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu*, u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj. Pod okriljem programa se pruža podrška korisnicima u ispunjavanju reformskih agendi u oblastima ljudskih prava, vladavine prava i demokratije i usklađivanju sa evropskim standardima, što je prioritet u procesu proširenja EU.

Ukupan budžet treće faze programa je 41 milion eura (85% finansira Evropska unija, 15% Vijeće Evrope).

Ova web stranica je izrađena uz finansijsku podršku Evropske unije i Vijeća Evrope. Sadržaj ni u kom slučaju ne predstavlja zvanične stavove Evropske unije ni Vijeća Evrope.

*Ovaj naziv je bez prejudiciranja statusa, i u skladu je sa Rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.