Horizontal Facility je usmjeren na suzbijanje korupcije, privrednog kriminala, pranja novca i finansiranja terorizma, kao i na borbu protiv ekološkog kriminala, uključujući mjere za transparentnost finansiranja političkih partija, sistema prijavljivanja imovine, nacionalnog rizika i procjene i razvoja kapaciteta finansijsko-obavještajnih jedinica.