Rad u ovom tematskom području fokusirat će se na zatvore i policiju (uključujući ljudska prava u policiji, zdravstvenu zaštitu u zatvorima i zaštitne mjere protiv mučenja i zlostavljanja), standarde ljudskih prava u pravosuđu (usmjeren na jačanje primjene evropske sudske prakse Suda za ljudska prava), efikasnost pravosudnih sistema (sa fokusom na analizu pravosudne statistike za optimizaciju sudske administracije) i / ili pravnu saradnju (koja će se koncentrisati na povećanje individualne nezavisnosti sudija i tužilaca i odgovornost pravosudnog sistema).

Back

For ambitious, yet actionable Human Rights Action Plans: Georgia and Turkey discuss their experience

Ankara 23 July 2020
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
For ambitious, yet actionable Human Rights Action Plans: Georgia and Turkey discuss their experience

How could Human Rights Action Plans contribute to more coherence, instead of multiplying policy documents? How could civil society’s role be embedded in the process? What is the ideal duration of an Action Plan?

Here are some of the topics discussed by Georgian and Turkish representatives during an online exchange of good practices on the development, implementation and reporting on National Action Plans for Human Rights, which took place on 22 July.

At this occasion, Lela Akiashvili, Advisor to the Prime Minister of Georgia on Human Rights and Gender Equality, and Anna Buchukuri, Head of the Human Rights Secretariat of the Georgian Government Administration, shared their insights on ways through which Action Plans could yield support and function most effectively. They also provided examples of the synergies achieved in the context of ongoing efforts to promote gender equality.

Selim Doğanay, Deputy Head of the Department of Human Rights of the Turkish Ministry of Justice, represented an audience of several experts working on a future National Action Plan of Turkey. He provided a picture of earlier efforts to address issues identified by the European Court of Human Rights. He also conveyed his country’s ambition to develop a comprehensive National Action Plan for Human Rights, and emphasised the importance of a participatory approach at every stage of the process.

This online discussion took place as part of the Action on “Supporting the implementation and reporting on the Action Plan on Human Rights in Turkey”, which is implemented by the Council of Europe under the joint European Union/Council of Europe programme “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey 2019-2022”. The Department of Human Rights of the Ministry of Justice is the main partner and final beneficiary of the Action.

Projekti u okviru teme I: Osiguravanje pravde Projekti u okviru teme I: Osiguravanje pravde
 • Jačanje kvaliteta i efikasnosti pravde u Albaniji (SEJ III)
 • Podrška izvršenju sudskih odluka i olakšavanje izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava u

        Albaniji    

 • Jačanje zaštite ljudskih prava zatvorenika u Albaniji
 • Jačanje principa tretmana lica lišenih slobode zasnovanog na ljudskim pravima, evropskim standardima i najboljoj praksi u Bosni i Hercegovini
 • Jačanje kvaliteta i efikasnosti pravde na Kosovu* - KOSEJ II 
 • Odgovornost i profesionalizam u pravosudnom sistemu Crne Gore – faza II (2019-2022) 
 • Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori 
 • Dalje unapređenje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Crnoj Gori  
 • Jačanje nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa u Srbiji 
 • Jačanje efikasnih pravnih lijekova za kršenje ljudskih prava u Srbiji  
 • Jačanje zaštite ljudskih prava pritvorenih i zatvorenih lica u Srbiji 
 • Podrška poboljšanom pristupu kvalitetnijim uslugama besplatne pravne pomoći u Sjevernoj Makedoniji 
 • Unapređenje kapaciteta kazneno-popravnog sistema i mehanizma spoljnog nadzora u Sjevernoj

        Makedoniji 

 • Podrška implementaciji i izvještavanju o Akcionom planu o ljudskim pravima u Turskoj 
 • Pravosudni zavodi za kvalitet i održivost (JA-NET)
 • Inicijativa za pravnu sigurnost na Zapadnom Balkanu 
 • Jačanje kapaciteta kazneno-popravnog sistema u rješavanju radikalizacije u zatvorima na zapadnom

         Balkanu 

 • Ka boljoj evaluaciji rezultata napora za reformu pravosuđa na Zapadnom Balkanu - „Kontrolna tabla

         Zapadni Balkan“

 • HELP na Zapadnom Balkanu
 • Saradnja Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope sa parlamentima Albanije, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Srbije sa ciljem postizanja zakonodavnih poboljšanja 

* Ova oznaka ne prejudicira stavove o statusu i ista je u skladu sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.