Back Vijeće ministara Bosne i Hercegovine potvrdilo posvećenost kvalitetnom obrazovanju za sve

BOSNIA I HERCEGOVINA 15 FEBRUAR 2024
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Shutterstock

Shutterstock

Vlasti u Bosni i Hercegovini (BiH) nastavljaju podržavati provedbu Preporuka za politike djelovanja sa Mapom puta za unapređenje inkluzivnog obrazovanja koje su zajednički izradila relevantna ministarstva na državnom nivou, entitetska ministarstva obrazovanja i 10 kantonalnih ministarstava obrazovanja u aprilu 2019. godine u okviru zajedničkog projekta Evropke unije i Vijeća Evrope “Kvalitetno obrazovanje u multietničkim društvima” koju je Vijeće ministara usvojilo u septembru 2020. godine.

Preporuke za politike djelovanja sa Mapom puta imaju za cilj poboljšanje kvaliteta obrazovanja za sve u Bosni i Hercegovini, prema evropskim standardima i u skladu sa vizijom kvalitetnog obrazovanja koja se ogleda u preporukama Komiteta ministara Vijeća Evrope. Mapa puta predviđa da se raznoliko bosanskohercegovačko društvo dalje integriše i unapređuje povećanjem društvene kohezije zasnovane na interkulturalnim kompetencijama učenika, njihovih roditelja i nastavnika.

 

Zajednički projekat Evropske unije i Vijeća Evrope „Kvalitetno obrazovanje za sve“ podržava efikasnu implementaciju Mape puta uključujući izgradnju kapaciteta za različite ciljne grupe (nastavnici/ce, članovi/ce uprave škole, pedagoške institucije) te pruža alate, instrumente i praktične primjere koji se odnose na Referentni okvir kompetencija za demokratsku kulturu (RFKDK).

O napretku u implementaciji Mape puta razgovarano je na sjednici Vijeća ministara BiH 20. decembra 2023. godine. Ova rasprava je zasnovana na izvještaju koji je pripremilo Ministarstvo civilnih poslova BiH, u saradnji sa nadležnim prosvjetnim vlastima u BiH i drugih ključnih aktera.

Vijeće ministara poziva nadležne obrazovne vlasti da obezbijede neophodne uslove i resurse potrebne za treću fazu zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Kvalitetno obrazovanje za sve“. Nadalje, ohrabruje omogućavanje inkorporacije Referentnog okvira kompetencija za demokratsku kulturu u obrazovne sisteme u BiH. Ovo opredjeljenje potvrđuje predanost djelotvornoj implementaciji Preporuka za politike djelovanja sa Mapom puta za unapređenje inkluzivnog obrazovanja, uključujući njen cilj razvoja vizije i misije obrazovanja u BiH.

Projekat  „Kvalitetno obrazovanje za sve“ je dio zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“.