Back Nastavnici, nastavnice i škole podržani u izgradnji kapaciteta za demokratsku školsku kulturu

Mostar 22 - 26. januar 2024.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Nastavnici, nastavnice i škole podržani u izgradnji kapaciteta za demokratsku školsku kulturu

66 nastavnika/ca iz devet osnovnih i srednjih pilot škola uključenih u zajednički projekat Evropske unije i Vijeća Evrope “Kvalitetno obrazovanje za sve” u Bosni i Hercegovini učestvovali su na drugoj u nizu obuka koje jačaju nastavničke kapacitete i omogućavaju školama da postanu resursni centri za demokratsku kulturu.

Obuka koja je održana od 22. do 26. januara 2024. godine u Mostaru bila je fokusirana na modele kritičkog mišljenja kao i na alate, instrumente i praktične primjere vezane za Referentni okvir kompetencija za demokratsku kulturu (ROKDK). Metodička obuka je dio serije obuka organizovanih tokom školske 2023/2024. godine i prati uvodnu obuku koja je održana od 22. do 27. oktobra 2023. godine na Igmanu na kojoj su nastavnici/ce upoznati sa osnovama Okvira.

Kako su naglasili učesnici/e koji su aktivno i kreativno učestvovali u sesijama, uspjeh svakog učenika/ce mjeri se uspjehom i željom nastavnika/ce da unaprijedi svoje vještine i kompetencije. U tom smislu, projekat će nastaviti da podržava škole kroz dalje aktivnosti, mentorstva, terenske posjete i didaktičke materijale s ciljem produbljivanja njihovog razumijevanja ROKDK-a, izgradnje stručnosti u školi i pružanja mogućnosti za razvoj planova aktivnosti uz kreiranje i dijeljenje dobre prakse u svojim zajednicama, uključujući sa drugim školama.

Projekat „Kvalitetno obrazovanje za sve“ je dio zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“.