Back Zaštita novinara i novinarki u Bosni i Hercegovini

Neum 3 - 4. april 2024. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Zaštita novinara i novinarki u Bosni i Hercegovini

Strateške tužbe protiv javnog učešća ili SLAPP tužbe, sredstvo su koje nosioci političke i ekonomske moći često koriste kao sredstvo pritiska na novinare i novinarke i medije.

Ovo i druge učestale prijetnje usmjerene na novinare, uključujući i nasilje, te kako ih suzbiti, bile su teme dvodnevnog seminara održanog u Neumu.  Diskusije i praktične vježbe bile su zasnovane na nekim od ključnih presuda Evropskog suda za ljudska prava, te na domaćim primjerima iz prakse. Trideset četvero novinara i novinarki, te advokata i advokatica sudjelovalo je na treningu, a edukatorski tim sastojao se od sudije, tužioca, medijskih advokatica, te novinara i novinarki koji su dijelili svoja iskustva uključujući prijetnje i zaštitu pred sudovima u Bosni i Hercegovini. Ovakav pristup omogućio je da se problem nasilja nad novinarima i novinarkama, te SLAPP tužbi sagleda i analizira iz više različitih perspektiva.

Na seminaru je naglašena važnost kontinuiranog bilježenja slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, kao i važnost podsjećanja na pozitivnu obavezu Bosne i Hercegovine da štiti slobodu izražavanja u skladu sa evropskim standardima. Preporuku Vijeća Evrope kojom se ustanovljavaju standardi zaštite od SLAPP tužbi, 5.4.2024. godine usvojio je Komitet ministara Vijeća Evrope.

Projekat „Zaštita slobode izražavanja i slobode medija u Bosni i Hercegovini – PROFREX-BiH“ kojeg provodi Odjeljenje za saradnju u oblasti slobode izražavanja Vijeća Evrope, dio je zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“.