Back Preduzeti koraci ka jačanju primjene standarda ljudskih prava u radu Ustavnih sudova

Podgorica 28 - 29. mart 2024.
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Preduzeti koraci ka jačanju primjene standarda ljudskih prava u radu Ustavnih sudova

Savjetnici, savjetnice i sudije/sutkinje Ustavnih sudova Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, učestvovali su na regionalnom radnom sastanku radi razmjene iskustava i znanja o primjeni relevantnih standarda ljudskih prava u svakodnevnom poslu.

Kao krajnji zaštitnik ljudskih prava na nacionalnom nivou, ustavni sud svake zemlje igra ključnu ulogu, ne samo u očuvanju prava pojedinaca, već i u obezbjeđivanju pravne sigurnosti i poštovanja standarda vladavine prava. Regionalni radni sastanak predstavlja dio tekućih napora na osnaživanju efikasnosti, efektivnosti i transparentnosti u radu ustavnih sudova.

Dvodnevni događaj je zamišljen kao interaktivna radionica koja je predstavljala platformu za razmjenu veoma specifičnih pitanja koja se, između ostalog, odnose na poštovanje prava na imovinu, prava na slobodu i bezbjednost, prava žrtava u krivičnim postupcima i osnaživanje odluka ustavnog suda. Međusobna razmjena nudi najproduktivniji pristup, olakšavajući konkretna rješenja za unaprijeđenje primjene standarda ljudskih prava u svakodnevnom radu.     

Događaj je organizovan u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Savjeta Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ kao rezultat saradnje projekata „Jačanje odgovornosti pravosudnog sistema i unapređenje zaštite prava žrtava u Crnoj Gori“ „ Jačanje zaštite ljudskih prava u Srbiji“ i „Podrška koherentnoj nacionalnoj implementaciji Evropske konvencije o ljudskim pravima i olakšavanje izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava u Bosni i Hercegovini ”, finansiran na osnovu Akcionog plana Savjeta Evrope za BiH, 2022-2025.