Back Sigurnost novinara: prvi trening za tužioce i policajce, kontakt tačke za sigurnost novinara u Bosni i Hercegovini

Sarajevo 28 - 29. februar 2024. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Sigurnost novinara: prvi trening za tužioce i policajce, kontakt tačke za sigurnost novinara u Bosni i Hercegovini

Tužioci i tužiteljice i policijski službenici i službenice iz cijele Bosne i Hercegovine imenovani su kao kontakt tačke za sigurnost novinara, kao mehanizam za unapređenje sistemske zaštite novinara. Oni su na treningu, baziranom na evropskim standardima i  domaćem zakonodavnom okviru, osnažili svoje kapacitete za efikasniju zaštitu novinara. Cilj obuke je omogućiti dosljednu primjenu evropskih standarda u lokalnom kontekstu.

Zajednička obuka tužilaca i policajaca, koje su njihove institucije imenovale kao kontakt tačke za sigurnost novinara, ima za cilj otklanjanje već identifikovanih nedostataka u istragama slučajeva nasilja i prijetnji novinarima. Unapređenje njihovih vještina i saradnje u procesu istraga i procesuiranja prijavljenih slučajeva dovešće do efikasnije zaštite novinara u skladu sa evropskim standardima.

Grupu trenera Vijeća Evrope čine tužilac, advokatica, policijski istražitelj i novinarka, pokrivajući tako širok spektar perspektiva, kako bi se osigurao sveobuhvatan prostup temi zaštite slobode izražavanja i kako bi se došlo do modela efikasne  zaštite novinara u praksi.

Projekat „Zaštita slobode izražavanja i slobode medija u Bosni i Hercegovini – PROFREX-BiH“ kojeg provodi Odjeljenje za saradnju u oblasti slobode izražavanja Vijeća Evrope, dio je zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“.