Back Zaštita novinara i novinarki i borba protiv dezinformacija u Bosni i Hercegovini

Sarajevo 11. jun 2024. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Zaštita novinara i novinarki  i borba protiv dezinformacija u Bosni i Hercegovini

Poboljšanje sigurnosti novinara i novinarki, borba protiv strateških tužbi protiv javnog učešća (SLAPP) i podrška koregulaciji štetnog sadržaja na internetu su među ključnim prioritetima za zaštitu slobode izražavanja i medija u Bosni i Hercegovini.

Drugi sastanak Upravnog odbora zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Zaštita slobode izražavanja i medija u Bosni i Hercegovini“ (PRO-FREX), koju provodi Odjel za saradnju na slobodi izražavanja Vijeća Evrope, održan je u Sarajevu 11. juna 2024. godine. Sastanak je okupio ključne aktere kako bi procijenili dosadašnji  napredak  i postavili ciljeve za narednu godinu.

Tokom sastanka, organizacije partneri, uključujući Regulatornu agenciju za komunikacije Bosne i Hercegovine, Vijeće za štampu i online medije, Udruženje novinara „BH novinari“ su istakli svoju posvećenost nastavku saradnje s Vijećem Evrope.

Bosna i Hercegovina se suočava sa značajnim izazovima u oblasti slobode izražavanja i medija, uključujući  rekriminalizaciju klevete u Republici Srpskoj i sve veći broj nasilnih incidenata protiv novinara i novinarki, političkih pritisaka i prijetnji, uz neadekvatnu institucionalnu zaštitu.

Ključni prioriteti projekta uključuju efikasniju zaštitu novinara i novinarki i borbu protiv strateških tužbi protiv javnog učešća, u skladu s nedavno usvojenom Preporukom Vijeća ministara Vijeća Evrope protiv SLAPP-a. Projekt ima za cilj podržati usvajanje progresivnog pravnog okvira za regulaciju, poboljšanje zaštite novinarstva i novinara,  jačanje medijskog regulatora i samoregulatornih tijela za koregulaciju online medija, te borbu protiv govora mržnje i dezinformacija na internetu.

Projekt „Zaštita slobode izražavanja i medija u Bosni i Hercegovini“ je dio zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“.