Back Policijski službenici i službenice akreditovani za izvođenje obuke o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini

Sarajevo 16 - 17. april 2024. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Policijski službenici i službenice akreditovani za izvođenje obuke o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini

Desetočlana grupa službenica i službenika agencija za sprovođenje zakona certifikovana je za izvođenje obuke o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini 16-17. aprila 2024. u Sarajevu, u okviru interne akreditacijske šeme osmišljene u bliskoj saradnji sa kantonalnim i entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini.

U okviru četveromjesečnog ciklusa obuke voditelja obuke, koji se zasnivao na priručnicima „Ljudska prava lica lišenih slobode u policijskom pritvoru“ i  „Priručnik za obuku voditelja obuke u agencijama za provođenje zakona'' ranije izrađenim uz podršku  Evropske unije i Vijeća Evrope, ova grupa policijskih profesionalaca  je unaprijedila svoje prezentacijske i komunikacijske vještine potrebne za kompetentno prenošenje obuke svojim kolegama.

Glavni tim voditelja obuke policijskog osoblja mentorisao je kolege i koleginice kroz cijelu ovu inicijativu za usavršavanje kapaciteta, razmjenjući svoje institucionalno znanje i lekcije naučene kroz prethodna iskustva na izvođenju obuke. U konačnici, ovaj tim je formalno odobrio proces akreditacije.

Akreditovani tim voditelja obuke će dalje razvijati materijale za obuku i izvoditi obuku svojim kolegama i koleginicama tokom Horizontal Facility programa.

Projekat  Dalje unapređenje tretmana osoba lišenih slobode i osoba kojima je izrečena kazna ili sankcija u Bosni i Hercegovini, u skladu sa evropskim standardima“, u okviru kojeg je održana ova sesija, implementira Odjel za saradnju u policiji i lišavanju slobode Vijeća Evrope i dio je zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“.