Back Online kurs o govoru mržnje sada dostupan za državne službenike i službenice Bosne i Hercegovine i otvoren za javnost

Bosna i Hercegovina 26. april 2024. godine
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
Online kurs o govoru mržnje sada dostupan za državne službenike i službenice Bosne i Hercegovine i otvoren za javnost

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine (Agencija) je uz podršku Evropske unije i Vijeća Evrope u aprilu 2024. godine pokrenula prvi online kurs za državne službenike i službenice o prepoznavanju i postupanju u slučajevima govora mržnje.

Kurs je zasnovan na ranije razvijenom Priručniku, a sastoji se od tri modula usmjerena na: prepoznavanje govora mržnje; definisanje regulacije govora mržnje u međunarodnom i domaćem pravnom okviru; i ulogu državnih službenika i službenica kada je u pitanju govor mržnje.

Polaganjem završnog kviza, za one koji uspješno završe kurs, generira se certifikat. Osim osnovnih pojmova, kurs se sastoji od mnogo interaktivnih dijelova, video zapisa i dodatne literature. Glavna prednost sistema Agencije za obuku i razvoj državnih službenika je to što su svi samostalni kursevi otvoreni za javnost pa pored državnih službenika i službenica na kurseve se mogu prijaviti i završiti ih i svi drugi pojedinci.

Ova inicijativa je u skladu sa predviđenim nizom aktivnosti koje institucije trebaju implementirati u okviru dokumenta „Mapiranje odgovora na govor mržnje u Bosni i Hercegovini: Izvještaj o situacionoj analizi i mapiranju“, kako bi doveli u pitanje paradigme o nekažnjavanju govora mržnje i pristrasnosti koje se koriste za govor mržnje. Ovaj dokument je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine 27. novembra 2023. godine, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.

Kurs također prati prethodno izrađeni Priručnik za državne službenike u Bosni i Hercegovini za prepoznavanje i postupanje u slučajevima govora mržnje koji, između ostalog, uključuje nalaze provedenog istraživanja među državnim službenicima i službenicama iz Bosne i Hercegovine kada je u pitanju njihovo znanje, iskustvo i percepcija govora mržnje. Neki od ključnih nalaza ovog istraživanja bili su da je govor mržnje djelimično i nedovoljno poznat/prepoznat od strane državnih službenika i službenica te su mnogi istakli potrebu za dodatnom edukacijom na ovu temu.

Ovaj kurs je izrađen uz podršku projekta „Ka jednakoj, inkluzivnoj i tolerantnoj Bosni i Hercegovini“ koji se provodi u okviru zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“.