Geri İstanbul Barosu üyesi avukatlar “Göç Bağlamında İdari Gözetim” konusunda bilgilerini artırdı

İSTANBUL 24 Mart 2024
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İstanbul Barosu üyesi avukatlar “Göç Bağlamında İdari Gözetim” konusunda bilgilerini artırdı

İstanbul Barosu'ndan 20 avukat, Türkiye Barolar Birliği ile iş birliği içerisinde “Türkiye’de Göç Bağlamında İnsan Haklarının Korunmasının Güçlendirilmesi” konulu Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında düzenlenen "Göç Bağlamında İdari Gözetim" konulu iki günlük eğitimi tamamlamıştır.

Eğitim, daha önce proje kapsamında eğitim almış deneyimli avukatlar/eğiticiler tarafından verilmiş ve avukatların, diğer konuların yanı sıra geri göndermeme ilkesi, gözaltının yasallığı da dâhil olmak üzere özgürlük ve güvenlik hakkı, idari gözetime alternatifler ve kırılgan gruplara mensup kişilerin korunması ile ilgili uluslararası ve Avrupa insan hakları standartları hakkındaki bilgilerini artırmayı amaçlamıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye Anayasa Mahkemesi içtihatları da eğitimin odağında yer almıştır. Katılımcılar da eğitim sırasında ulusal mevzuat ve uygulamayı tartışarak ve sahadaki deneyimlerini paylaşarak aktif bir rol oynamışlardır.

Katılımcılar, bu tür kapasite geliştirme faaliyetlerinin ve interaktif formatın önemine değinerek, proje çerçevesinde sağlanan destek için teşekkürlerini iletmişlerdir.

Benzer eğitimler, avukatların idari gözetime ilişkin geçerli insan hakları standartları konusundaki bilgi ve kapasitelerini güçlendirmek ve onları kurum içi eğitimler düzenlemek için gerekli becerilerle donatmak amacıyla Türkiye'deki diğer yerel Barolarla birlikte düzenlenecektir.

Bu faaliyet, Avrupa Birliği - Avrupa Konseyi ortak programı “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek” çerçevesinde yürütülen “Türkiye’de Göç Bağlamında İnsan Haklarının Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında düzenlenmiştir.