Geri DÜZELTME - Teklif Çağrısı – Türkiye’de Kadınların Adalete Erişimini Desteklemeye Yönelik STK Hibeleri

Türkiye 29 NİSAN 2024
 • Diminuer la taille du texte
 • Augmenter la taille du texte
 • Imprimer la page
 • Imprimer en PDF
DÜZELTME - Teklif Çağrısı – Türkiye’de Kadınların Adalete Erişimini Desteklemeye Yönelik STK Hibeleri

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Programı “Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek” kapsamında yürütülmekte olan “Türkiye’de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi” projesi çerçevesinde, Türkiye’de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik bir hibe çağrısı başlatılmıştır.

Proje kapsamında, ulusal ve yerel STKlerin kadınların adalet erişimlerinin desteklenmesi ve hukuki farkındalıklarının artırılmasına yönelik projelerine/girişimlerine destek olmak amacıyla her biri en fazla 15.000 EUR (on beş bin avro) olmak üzere en az üç (3) hibe verilmesi planlanmaktadır. Sunulan proje tekliflerinin süresi altı ay ile bir yıl arasında olmalıdır.

Hibeler, kadınların adalet erişimini desteklemeyi, hukuki farkındalıklarını ve hukuk okuryazarlıklarını  artırmayı, kadınları haklarını talep etme, ihlalleri bildirme ve adli yardım da dâhil olmak üzere mevcut hukuki yollar ve hizmetlerden faydalanarak destek ve adalet talep etme konusunda güçlendirmeyi amaçlayan projeleri finanse edecektir. Bu çerçevede, barolar da dâhil olmak üzere yerel ortaklarla iş birliği yapılması teşvik edilmektedir.

Proje teklifleri, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet mağdurları, Şubat 2023 depremlerinden etkilenen, mülteci, göçmen, Roman kadınlar ve kız çocukları, kırsal kesimde yaşayan kadınlar gibi kırılgan veya dezavantajlı durumdakiler başta olmak üzere kadınları hak sahipleri olarak güçlendirmeye ve desteklemeye odaklanmalıdır.

Proje teklifleri “Türkiye’de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi” projesinin sonuçları ile Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin bu alandaki çalışmalarına katma değer sunmalıdır.

Sunulması gereken belgeler

 

 • Doldurulmuş ve imzalanmış Başvuru Formu (Ek I);
 • Taslak bütçe (Ek II);
 • Diğer gerekli belgeler (İngilizce olarak):
  • Başvuran STK tarafından Türkiye'de daha önce uygulanan projelerin bütçesi, süresi, amacı ve içeriği hakkında bilgileri de içeren bir listesi;
  • Baro(lar) ile iş birliği öngörülüyorsa, baro(ların)nun STKleri proje faaliyetleri kapsamında desteklemeye istekli olduğunu belirten niyet mektubu;
  • Tescil kaydı;
  • Kuruluş tüzüğü;
  • Temsilcinin başvuru sahibi adına işlem yapabilmesine yönelik yetkilendirme belgesi;
  • Başvuru sahibinin banka hesabı olduğunu gösteren belge;
  • Önerilen hibe projesinin uygulanmasında görev alacak personelin özgeçmişleri;
  • Son 4 yıla ait gelir – gider tablosu;
  • Değerlendirme dışı bırakılma kriterlerine ilişkin beyannamenin (Ek IV) imzalı – kaşeli hali.

 

Tescil kaydı ve başvuru sahibinin banka hesabı olduğunu gösteren belge ve son 4 yıla ait gelir – gider tablosu (Türkçe sunulabilir) hariç tüm belgeler İngilizce olarak sunulmalıdır. Türkçe yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvurular için son teslim tarihi 3 Haziran 2024’tür (17.00 GMT + 3). Başvuru formu, bütçe ve diğer destekleyici belgelerin eksiksiz olarak ve elektronik formatta (Word ve/veya PDF) [email protected]

e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir. Başvurular gönderilirken konu satırında şu ifadeye yer verilmelidir: HF33 - WA2J – Grant for CSOs.

Teklif çağrısı ile ilgili sorular, başvuru tarihinden en geç iki hafta önce, 20 Mayıs 2024 tarihine kadar, İngilizce veya Türkçe olarak [email protected] e-posta adresine gönderilmelidir. Sorular iletilirken konu satırında şu ifadeye yer verilmelidir: Question - HF33 - WA2J – Grant for CSOs.

 

Zamanında ve usulüne uygun şekilde gönderilen soruların yanıtları bu sayfada yayımlanacaktır.

 

Planlanan zaman çizelgesi

Aşamalar

Planlanan tarih

Çağrının yayınlanması

29.04.2024

Başvurular için son teslim tarihi

03.06.2024

Başvurucuların değerlendirme sonuçları hakkında bilgilendirilmesi

24.06.2024

Hibe sözleşmelerinin imzalanması

01.07.2024

Uygulama dönemi

01.07.2024- 01.07.2025

 

 Sorular ve Cevaplar

 Teklif çağrısı

 Ek I – Başvuru formu

 Ek II –Bütçe Şablonu

 Ek III – Hibe Sözleşmesi Şablonu (yalnızca bilgi amaçlı)

 Ek IV- Değerlendirme dışı bırakılma kriterlerine ilişkin beyanname