Geri “Göç Bağlamında İdari Gözetim” konulu Eğitici Eğitimlerinin İlk Turu Ankara’da başladı

Ankara 6-8 Kasım 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
“Göç Bağlamında İdari Gözetim” konulu Eğitici Eğitimlerinin İlk Turu Ankara’da başladı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) iş birliği ile, Türkiye'nin farklı barolarında görev yapan avukatlara yönelik düzenlenen "Göç Bağlamında İdari Gözetim" konulu eğitici eğitimi programının ilk turu Ankara'da tamamlandı.

Üç gün süren ve 22 avukatın katıldığı eğitim ile katılımcıların uluslararası ve Avrupa insan hakları standartları doğrultusunda geri göndermeme ilkesi, idari gözetimin hukuka uygunluğu da dahil olmak üzere özgürlük ve güvenlik hakkı, göç bağlamında idari gözetime alternatifler ve hassas durumdaki kişilerin korunması konularında bilgi birikimlerini arttırmaları hedeflenmiştir.

Bu eğitimler, iltica ve göç bağlamında kişilere sağlanan desteğin niteliğinin iyileştirilmesi ve alandaki hukuk profesyonellerinin kurum içi eğitimleri yürütmek üzere gerekli becerilerle donatılması amacıyla bilgi ve kapasitelerinin güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

Katılımcılar bu tür kapasite geliştirme faaliyetlerinin önemine değinerek, idari gözetim koşullarının iyileştirilmesi ve göç bağlamında Avrupa standartları ve uluslararası standartlar doğrultusunda uygun usuli güvencelerinin sağlanmasını amaçlayan "Türkiye'de göç bağlamında insan haklarının korunmasının güçlendirilmesi" projesi çerçevesinde sunulan destekten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Bu proje, Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi ortak programı “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek” çerçevesinde yürütülmektedir.