Geri Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyete duyarlı hukuki hizmetler konusundaki bilgi düzeyi artırılıyor

Türkiye 26 Ocak 2024
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
photo: Shutterstock

photo: Shutterstock

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ortak projesi "Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" kapsamında 22-25 Ocak tarihleri arasında Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nin Hukuk, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile ortak toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarla, Avrupa Hukukçular için İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP) kapsamında geliştirilen "Kadınların Adalete Erişimi" kursunun tanıtılması amaçlanmıştır. Ayrıca, Türkiye'nin her yerinden öğrencilere ulaşmak amacıyla Türk Eğitim Derneği ve Türkiye Barolar Birliği Kariyer Merkezi ile de iletişime geçilmiştir.

Proje, 500 üniversite öğrencisinin kurstan yararlanmasını sağlayarak geleceğin avukatlarının bilgi ve becerilerinin şekillendirilmesine katkıda bulunacaktır. Eğitmen eşliğinde yürütülecek kurs ile öğrencilerin hassas durumdaki kadınlara toplumsal cinsiyete duyarlı ve mağdur odaklı adli yardım verilmesi, uluslararası düzeyde ve Avrupa’da geçerli hukuk normları ve standartlar konusunda güncel bilgiler edinmesi sağlanacaktır. Öğrenciler ayrıca, önde gelen hukukçulardan destek alma ve akranlarıyla görüş alış verişinde bulunma imkânına sahip olacaktır.

"Türkiye'de Kadınların Adalete Erişiminin Desteklenmesi" Projesi Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyinin "Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek Programı" başlıklı ortak programının bir parçasıdır. Proje, kadınlar için adli yardım hizmetlerinin erişilebilirliğinin ve kalitesinin arttırılmasına ve sivil toplum da dâhil olmak üzere kilit paydaşların desteklenmesinin yanı sıra Türkiye'deki kadınlar arasında hukuki farkındalığın ve hukuk okuryazarlığının arttırılmasına katkı sunmaktadır.