Geri İnsan Ticaretine Karşı Eylem Uzmanlar Grubu'nun (GRETA) önemli yayınları artık Türkçe

Türkiye AĞUSTOS 2021
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
İnsan Ticaretine Karşı Eylem Uzmanlar Grubu'nun (GRETA) önemli yayınları artık Türkçe

“Türkiye'deki Göçmenlerin ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” başlıklı Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi ortak projesinin desteğiyle, yetkililerin Avrupa Konseyi İnsan Ticaretiyle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yer alan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak dört belge Türkçe’ye çevrildi. 

İnsan Ticareti Mağdurlarının ve İnsan Ticareti Mağduru Olma Riski Altında Bulunan Kişilerin Uluslararası Koruma Haklarına İlişkin Kılavuz Bilgi Notu, daha önceki BMMYK kılavuzlarını temel alarak uluslararası koruma ilkelerinin insan ticareti bağlamında ne ölçüde uygulandığını incelemektedir. İnsan ticareti mağdurlarının yanı sıra, insan ticareti mağduru olma riski altında bulunan kişilerin, tamamlayıcı koruma da dâhil olmak üzere uluslararası korumadan yararlanabilmesine ilişkin kriterleri vurgulamaktadır. Ayrıca, konuyla ilgili makamlara, kurum ve kuruluşlara, insan ticareti mağduru olan veya böyle bir risk altında bulunan kişilerle ilişkilerinde, bu kişilerin kendi ülkelerine dönmeleri halinde hayatları veya özgürlükleri tehdit altında olacaksa ve kölelik, kulluk veya zorla çalıştırma yasağı ve işkence, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele yasağı başta olmak üzere sahip oldukları haklar tehlikeye girecekse, ülkelerine dönmek zorunda bırakılmaması gerektiği doğrultusunda rehberlik sunmayı amaçlamaktadır.

Avrupa Konseyi İnsan Ticaretiyle Mücadele Sözleşmesi’nin 3. Maddesinden hareketle GRETA'nın “İnsan Ticareti Mağdurlarına Destek Verilmesi” konulu 8. Genel Raporunun Tematik Bölümü, mağdurların güvenlik ve koruma ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak toparlanmalarına yardımcı olacak tedbirlere yer vermektedir.

Emek Sömürüsü Amaçlı İnsan Ticaretiyle Mücadelede En İyi Uygulamalar Derlemesi, emek sömürüsü amaçlı insan ticaretini önlemek ve insan ticaretiyle mücadele etmek için Sözleşmeye Taraf Devletlerin aldığı tedbirleri ortaya koymakta ve gelecekte bu doğrultudaki gayretleri için fikir ve istikamet sağlamaktır. Derleme, Emek Sömürüsü Amaçlı İnsan Ticaretini Önleme ve İnsan Ticaretiyle Mücadeleye Dair Açıklayıcı Notların ayrıntılı bir şekilde hazırlanabilmesi için zemin hazırlamıştır. Söz konusu belge, insan ticaretinin suç sayılması kapsamında “sömürü” kavramı, iş müfettişlerinin rolü, risk altındaki gruplar için hedefe yönelik önleme, mağdurların tespiti, mağdurların gerekli yardıma ve etkili çözüm yollarına erişimi ve emek sömürüsü amaçlı insan ticareti vakalarına yönelik ceza davası açılması gibi birden fazla farklı konuya değinmesinin yanı sıra bilhassa kamu-özel sektör ortaklıkları, kamu ihaleleri ve tedarik zincirinde bildirim yükümlülükleri dahil olmak üzere, talebi azaltmaya yönelik tedbirler üzerinde durmaktadır.

“Türkiye’deki Göçmenler ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ortak programı “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek 2019-2022” çerçevesinde yürütülmektedir.