Geri “Türkiye’de Göç Bağlamında İnsan Haklarının Korunmasının Güçlendirilmesi” projesinin ikinci Yürütme Kurulu Toplantısı çevrim içi olarak gerçekleştirildi

Çevrim içi 27 Ekim 2023
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page
  • Imprimer en PDF
photo: Shutterstock

photo: Shutterstock

Türkiye’de Göç Bağlamında İnsan Haklarının Korunmasının Güçlendirilmesi Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi ortak projesi” nin ikinci yürütme kurulu toplantısı 27 Ekim 2023 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantının açılışını yapan Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı William Massolin, insan hakları ve göç konularının Avrupa Konseyi için öncelikli bir alan olmaya devam ettiğini vurgulayarak güçlü iş birliği için tüm faydalanıcılara ve proje ortaklarına teşekkür etti.  Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Banur Özaydın ise bu alandaki mevcut ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda projenin önemli bir katma değer taşıdığını ifade etti.  

Açılış konuşmalarının ardından proje ekibi tarafından yapılan sunumlar ile projenin hedefleri ve bugüne kadar tamamlanan faaliyetlere değinildi. Bunun yanı sıra, katılımcılara önümüzdeki altı ay boyunca düzenlenecek eğitimler, ihtiyaç analiz çalışmaları, yayınlar, uluslararası etkinlikler konusunda bilgi aktarıldı.

Toplantı, faydalanıcı kurumların temsilcilerinin değerli katkıları ve iş birliği önerileriyle sona erdi. Özellikle Jandarma Genel Komutanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı temsilcileri, personellerine yönelik eğitim programlarının önemini vurgulayarak bu tür etkinliklerin devam etmesi konusundaki isteklerini dile getirdiler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi, projenin farklı faaliyetlerine çocukların daha doğrudan katılımının gerekliliğinin ve yetişkinliğe geçişle ilgili konularda hedefe yönelik desteğe duyulan ihtiyacın altını çizdi. Son olarak, Kamu Denetçiliği Kurumu temsilcisi, hazırlanan eğitim materyallerinin kendi kurumları için de faydalanı olabileceğini ve proje çerçevesinde iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

“Türkiye’de Göç Bağlamında İnsan Haklarının Korunmasının Güçlendirilmesi” projesi, Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi ortak programı “Batı Balkanlar ve Türkiye’ye Yönelik Yatay Destek” çerçevesinde yürütülmektedir.